Tuy rằng hôm nay không có bàn thắng, Tuy nhiên mà cả đội đã cố gắng rất nhiều rồi…

— Yume.vn —

Tuy rằng hôm nay không có bàn thắng, Tuy nhiên mà cả đội đã cố gắng rất nhiều rồi 🥰


#Yume