Đăng nhập

Tuyển sinh lớp đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 89/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/ QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, coa đẳng hình thức vừa làm vừa học; Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh năm 2013,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013 như sau:

I. HỆ ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học khóa 46, thời gian đào tạo 4,5 đến 5 năm, tốt nghiệp khóa học được cấp bằng đại học, danh hiệu cử nhân kinh tế.

II. CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã chuyên ngành

Tên ngành và chuyên ngành

Mã chuyên ngành

Tên ngành và chuyên ngành

1. Ngành Quản trị kinh doanh (mã ngành 52340101), gồm các chuyên ngành:

46.18

Thương mại quốc  tế

46.21

Quản trị chất lượng

46.19

Quản trị kinh doanh tổng hợp

46.22

QTKD quốc tế

46.20

Quản trị doanh nghiệp

46.23

QTKD thương mại

2. Ngành Kế toán (mã ngành 52340301), gồm các chuyên ngành:

46.35

Kế toán tổng hợp

   

III. PHƯƠNG THỨC HỌC

Học ngoài giờ hành chính hoặc thứ 7, chủ nhật.

IV. ĐỐI TƯỢNG THỦ TỤC TUYỂN SINH

1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Mọi công dân không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ các điều kiện:

+ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề...

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

+ Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

2. Thủ tục hồ sơ tuyển sinh

- Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác.

- 04 ảnh cỡ 3*4 ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao và bản chính hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học ( kiểm tra xong Trường trả lại ngay) hoặc giấy chứng nhận tạm thời.

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh phải thi đủ 3 môn: Toán, Vật lý Hóa học theo chương trình THPT và Bổ túc trung học hiện hành. Hình thức thi tự luận, thời giant hi 180 phút/môn.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ KHAI GIẢNG

- Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 05/2013.

- Thời gian ôn tập và thi tuyển tháng 06/2013

VI. ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phòng B307 – Nhà B - 131 Thái Thịnh - Hà Nội (trong trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội).
DĐ : 0947 146 932 (Cô Sang). Email: tsthu2013@gmail.com

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận