trang Blog

Giới Định HuệTham gia: 10/12/2007
 • trang phap thi !!!!!!!!!!!!!!!
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  trang phap thi !!!!!!!!!!!!!!!

  Thư ngỏ


  Để góp phần phổ biến kinh, sách, bài thuyết pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng tôi
  phát nguyện gởi tặng các đĩa Phật pháp . Tất cả những đĩa này đựơc ghi âm dứơi dạng MP3
  .
  Hiện tại chúng tôi tạm thời chỉ có thể gởi đến quý vị ở Hoa Kỳ
  và Canada
  và mỗi tháng chỉ gởi
  05
  đĩa. Những đĩa này hòan tòan miễn phí; chúng tôi không nhận tiền cúng dừơng hay một hình
  thức nào khác. Nhân tiện đây, chúng tôi xin cám ơn các trang Pháp Âm như Suối Từ Media 1,
  Thư Viện Sách Nói, Pháp Âm, Tịnh Thư Quán, Lotuspro…đã cho đăng tải các bài pháp. Nhờ
  những trang Pháp Âm này chúng tôi mới có các đĩa Phật pháp để gởi tặng . Quý vị nào muốn
  thỉnh pháp xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư
  hopthu@trangphapthi.com.
  Chúng tôi liệt kê các đĩa Phật pháp thành 11 phần:
  Kinh, Pháp môn Tịnh Độ, Sách đọc,
  Pháp thọai, HT Tuyên Hóa, Ni Sư Trí Hải, Pháp Sư Tịnh Không, HT Thanh Từ, Thiền sư Nhất
  Hạnh, TT Thiện Huệ và TT Nhất Châ
  n . Xin Quý vị nhấn vào các nút bên cạnh để xem tên và
  chọn lựa các đĩa Quý vị thích nghe. Khi quý vị bấm vào nút “ Kinh” chẳng hạn, quý vị sẽ thấy
  danh sách ghi tên tất cả các đĩa Kinh. Xin Quý vị vui lòng ghi rõ tên các đĩa, ví dụ Kinh CD 02,
  ThanhTừ CD 04, Nhất Hạnh CD 10…
  Nếu việc làm này có chút công đức gì, xin hồi hứơng đến tất cả chúng sinh, nguyện
  đồng vãng sanh Cực Lạc Quốc .

  Trang Pháp Thí

  Liên lạc:
  Xin bấm vào địa chỉ điện thư này
  hopthu@trangphapthi.com
  trang phap thi !!!!!!!!!!!!!!!