UPDATE KOLS: TỦ LẠNH KHÔNG NILON… – Yume.vn

— Yume.vn —

UPDATE KOLS: TỦ LẠNH KHÔNG NILON

Cùng xem tủ lạnh less plastic của các Kẻ Trộm khét tiếng như thế nào nha!

Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/

#Cuocchientromnhua #Kenh14
#19020challenge #lessplastic

Yume