Đăng nhập

Va-linh-tinh =))

Co 3 dieu ma e hoan toan qua? quyet:

Thu nhat, a k fai la ng hoan hao

Thu hai, co 1 fan k-hoan-hao ay trong a - ma e k bik fan nay lo'n bao nhiu - dang hap dan e kinh khung

Thu ba, e iu a vo dieu kien va a chi can bik the la du!

from Twilight =)) =))

Valentine nam nay da bien thanh Va-linh-tinh =)) nhung the nao thi e van iu a vo^ die`u kie.n va k thay doi :)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận