Đăng nhập

và rồi con đã chọn cách dừng lại

vậyblaf con đã chọn cho mình cách dừng lại con đường mà con muốn đi. . . nó quá dài mà con lại vô dụng chẳng thể bước tiếp. . .

con biết. vs mỗi người thì ước mơ muốn chinh phục và thành công thật sự quan trọng lắm. . . nhưng có ý nghĩa gì không khi mính chẳng được thảnh thơi và lại luôn làm ngườinthaan mình no lắng. . . đáng trách thay con lại là một người như thế. . . vô dụng quá phải không. . .

những ngày nay làm ca 2.,. . . . . thời gian bấn loạn mà con người thích tối và đêm như con lại không đc đáp ứng. . . thanbf thiwr ra viết chút buồn trong cái trưa nắng ntn. .

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận