trang Blog

vangiapcomputerTham gia: 26/11/2009
 • Vô hiệu hoá hoặc Turn Off (Hoặc Enable và Turn On) Windows Vista Internet Explorer 7 (IE7) Protected
  Xe
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Vô hiệu hoá hoặc Turn Off (Hoặc Enable và Turn On) Windows Vista Internet Explorer 7 (IE7) Protected

  Vô hiệu hoá hoặc Turn Off (Hoặc Enable và Turn On) Windows Vista Internet Explorer 7 (IE7) Protected Mode

   Bạn có annoy do an ninh khác nhau thông báo khi lướt từ trang web trong cùng một vùng bảo mật đến một khu vực an ninh, hoặc trộn mức độ an ninh toàn vẹn, hoặc có để mở cửa sổ riêng biệt để chuyển giữa các trang web mạng nội bộ và các trang web trên Internet, hoặc các phần mở rộng không thể lưu một tập tin để một thư mục cụ thể trong hồ sơ người dùng, hoặc khi một trang web muốn mở nội dung web bằng cách sử dụng một chương trình trên máy tính của bạn, hoặc không thể nhận được các cửa sổ tin nhắn, hoặc không thể kết nối với một máy in được chia sẻ bằng cách sử dụng Internet Explorer 7, hoặc tiện ích không thể cài đặt đúng cách và các vấn đề khác? Những lỗi này là triệu chứng của những vấn đề gây ra bởi chế độ bảo vệ cho Internet Explorer 7 trong Windows Vista, được kích hoạt mặc định là tất cả các khu bảo mật, ngoại trừ khu vực các trang web đáng tin cậy


  Vista IE7 Protected Mode

  Chế độ bảo vệ trong Internet Explorer sẽ nhắc người sử dụng để xác nhận tính toàn vẹn trung quá trình nâng lên, như là mặc định Low quyền không thể thực hiện các hành động. 

  Windows Vista IE7 Protected Mode giúp bảo vệ người dùng khỏi cuộc tấn công bằng cách chạy trình duyệt Internet Explorer với rất nhiều bị giới hạn và đặc quyền phân lập hoặc Low quyền, cùng với các add-in được cài đặt trên IE 7 như điều khiển ActiveX và các thanh công cụ, ngay cả khi người dùng đăng nhập trên là một quản trị viên. Trong Protected Mode, IE viết và đọc để đặc biệt thấp phiên bản của bộ nhớ cache, thư mục TEMP, Cookies và Lịch sử (chỉ yêu thích thư mục được chia sẻ qua các chế độ), trong khi hầu hết các tập tin hệ thống và đăng ký sẽ có quyền truy cập hạn chế và giảm hạn để nó cho bằng văn bản. Thiết kế này làm giảm đáng kể khả năng bị tấn công để viết, thay đổi hoặc hủy dữ liệu trên máy tính của người sử dụng hoặc cài đặt mã nguy hiểm, vì ngay cả một kẻ tấn công quản lý để đánh bại tất cả các phòng thủ hoặc bảo vệ cơ chế và giành quyền kiểm soát quá trình duyệt IE, và chạy một số tùy ý mã số, mã sẽ được nghiêm hạn chế trong những gì nó có thể làm như nó không có đủ quyền để cài đặt chương trình phần mềm, đặt ảnh trong thư mục Startup của người dùng, cướp cài đặt trình duyệt, hoặc hack khác. 

  Tuy nhiên, nếu bạn đang băn khoăn bởi tính linh hoạt sẽ giảm đáng kể và tự do của Internet Explorer 7 trong bảo vệ chế độ, hoặc khó chịu bởi hành vi của mình, bạn có thể tắt chế độ bảo hộ. Nhấn đôi vào góc dưới bên phải của cửa sổ IE bất kỳ nơi nào có một chỉ số hiển thị các vùng bảo mật bạn đang ở trên (thường là Internet là hiển thị nếu bạn đang lướt web - xem hình 1) để mở Internet Security tiết cửa sổ hộp thoại. Hay cách khác, vào Tools -> Internet Options, sau đó click vào tab Security, là cùng với hộp thoại Internet Security (hình 2).

  Windows Vista IE7 Internet Security with Protected Mode

  Hình 2 - Windows Vista IE7 Internet Security cài đặt với tùy chọn chế độ bảo vệ

  Bỏ chọn hay untick the "Enable Protected Mode hộp kiểm tra". Sau khi bỏ chọn nó, bấm vào OK, và khởi động lại Internet Explorer để thực hiện những thay đổi có hiệu quả.

  Vista IE7 Security Settings Warning

  Nếu bạn được nhắc với Cảnh báo! thoại rằng các thiết lập bảo mật hiện tại sẽ đặt máy tính của bạn có nguy cơ, bấm vào OK.

  Một lần nữa, điều này là khá rõ ràng, nếu bạn muốn kích hoạt chế độ Bảo vệ lại sau khi vô hiệu hóa hoặc tắt nó đi, chỉ cần chọn hộp kiểm tra của "Bật bảo vệ chế độ" một lần nữa để chuyển nếu trở lại.

  Vô hiệu hoá hoặc Turn Off (Hoặc Enable và Turn On) Windows Vista Internet Explorer 7 (IE7) Protected