trang Blog

KevinTham gia: 08/08/2004
 • Gọi điện từ Việt Nam đi Mỹ
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Gọi điện từ Việt Nam đi Mỹ

   Hướng dẫn cách gọi số điện thoại USA - Công thức gọi qua Mỹ - Nếu muốn gọi điện thoại từ Việt Nam qua Mỹ thì làm thế nào? Công thức dễ nhớ để gọi điện thoại từ Việt Nam qua Mỹ (Hoa Kỳ) (USA)

   
  Gọi điện thoại qua Mỹ từ Việt Nam hay các nước khác trên thế giới được theo công thức như sau:
   
             00  (+)   1  (+)   [Mã vùng]   (+)   số điện thoại
   
  Bấm hai số không
  Mã quốc gia của Mỹ là 1
  Mã vùng Mỹ gồm 3 số
  Số điện thoại tại Mỹ gồm có 7 số
   
  Thí dụ bạn gọi điện thoại từ Việt Nam qua Mỹ cho người ở Houston mã vùng 713 thì gọi theo cách sau:
   
                        bấm 001 (+) USA phone number ( 10 numbers )
  00  1  713  XXX  XXXX
   
  Gọi điện thoại từ Việt Nam qua Mỹ - Gọi qua Mỹ bằng máy di động
  Gọi điện thoại qua Mỹ bằng máy di động, bạn phải bấm gọi theo thứ tự sau:

  Mã gọi quốc tế : 00  (+)  Mã quốc gia : 1 ( Mỹ)  (+)  Mã vùng : XXX  ( gồm 3 số )  (+)  số điện thoại cần gọi ( gồm 7 số )
   
   
    
  Gọi điện thoại từ Mỹ sang Việt Nam: 
  Mã Vùng Quốc Gia và các Tiểu Bang của Mỹ
   

  Gọi điện từ Việt Nam đi Mỹ