trang Blog

hotabitTham gia: 09/04/2009
 • quản trị rủi ro
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  quản trị rủi ro

  Chương 1. Khái niệm về quản trị rủi ro

  1. Rủi ro tong kinh doanh :

  1.1. Khái luận về quản trị rủi ro :

  - Vấn đề vận may và rủi ro luôn gắn liền với thực tiễn dời sống con người và ước vọng con người .

  - rủi ro gắn liền vớí khả năng xảy ra của 1 biến cố ko lường trước đó là biến cố mà hoàn toàn ko chắc chắn .

  -rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả , nó luôn gắn liền với sự bất định đó là sự nghi ngờ trong tư tưởng về khả năng tiên đoán tương lai của mỗi chủ thể.

  - rủi ro kinh doanh là những vấn đề khách quan bên ngoài của chủ thẻ kinh doanh , gây ra những khó khăn cho chủ thể trong quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh , tàn phá các thành quả đang có bắt buộc các chủ thể phai chi phí nhiều hơn về nguồn lực : tài lực và vật lực .

  1.2. Quan điểm hiện đại về rủi ro :

  - rủi ro là cơ hội , là cơ may và vận rủi gắn liền với đời sống , gắn liền với ước vọng của con người.

  -rủi ro và cơ hội là hai mặt đói lập nhau nhưng thống nhất trong mọt thực thể .

  -theoquan điểm thông thường xuất phát từ thực tiễn đời ssống con người , rủi ro và cơ hội còn được gọi là may rủi , thường được cho là kết quả con người không dự đoán được , ko kiểm soát được nên bị động nhuưng hiện nay , trong kinh doanh hiện đại , rủi ro hay cơ hội thì con người có thể nhận dạng được do nắm được tính quy luật của yếu tố môi trường nên ns được nhìn nhận một cách khoa học hơn và con ngườ có thể chủ động đối với rủi ro.

  1.3. Đặc trưng :

  - rủi ro có tính đối xứng hoặc không đối xứng , điều này tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi cá nhân .

  -tần số xuất hiện rủi ro là thông số phản ánh việc rủi ro có thể xảy ra hay ko? Xảy ra nhiều hoặc ít trong một koản thời gian nhất định .

  -biên độ rủi ro là thông số phản ánh mức độ thiệt hại mà rủi ro gây ra cảu mỗi lần xảy ra rủi ro.

  1.4. Phân loại :

  *rủi ro sự cố và rủi ro cơ hội :

  -rủi ro sự cố : là những rủi ro gắn liền với sự cố ngẫu nhiên ngoài dự kiến khách quan và khó tránh khỏi .

  -rủi ro cơ hội : là những ủi ro gắn lền với việc ra quyết định , bao gồm : rủi ro ở gđ trước quyết địh , rủi roliên quan đến bản thân việc ra quuyết định 1 khi quyết định đã đượ đưa ra sẽ không chỉ có những rủi ro đi liền với hậu quả cảu quyết đinh mà còn những rủi ro do không chọn các quyết định khác , rủi ro ở gđ sau quyết định là rủi ro về sự không tương hợp  so với dự kiến ban đầu , phát sinh do việc chọn quyết định đã cho.

  *rủi ro thuần tuý và rủi ro suy đoán :

  -rủi ro thuần tuý : tồn tại khi có một nguycơ tổn thất nhưng không có cơ hội kiếm lợi nhuận , hoăc nói cách khác là nững rủi ro đó không có khả năng có lợi cho chủ thể .

  -rủi ro suy đoán tồn tại khi có mọt cơ hội kiếm lợi nhuận cũng như một nguy cơ tổn thất , hay nói cách khác rủi rốc khả năng có lợi và tổn thất có thể xảy ra .

  *rui ro có thể phân tán và rủi ro ko thể phân tán :

  -rủi ro có thể phân tán : nếu có thể giảm bớt rủi ro thông qua các thoả hiệp như đóng góp tài sản .

  -rủi ro không thể phân tán : là những thoả hiệp đóng góp về tiền bạc hoặc những tài sản của những người tham gia vào quỹ đóng góp chung và nó được sd khi người tham gia đó có thể giảm bớt được rủi ro như cổ phần hoá doanh nghiệp .

  *rủi ro trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp :(thiếu quyền điên thêm vào)

  *rủi ro do tác động của yếu tố mổi trường kinh doanh : kinh tế , chính trị , khoa học_công nghệ, văn hoá – xã hội.

  *rủi ro theo chiều dọc và rủi ro theo chiều ngang :

  -rủi ro theo chiều dọc : xảy ra dọc theo các chức năng chuyên môn trong 1 doanh nghiệp theo truyền thống như rủi ro trong nghiên cứu thị trường , theo thiết kế sản phẩm , trong nhập nguyên liệu truyền thống, trong sx …

  -rủi ro theo chiều ngang : là rủi ro xảy ra cùng một lúc ở các bọ phận chuyên môn như rủi ro về nhân sự , rủi ro về tài chính , rủi ro về mảketing..

  *rủi ro hệ thống và rủi ro không hệ thống :

  -rủi ro truyền thống : là những rủi ro mang tính vĩ mô mà dn không thể kiểm soát được.

  -rủi ro kohệ thống : là rủi ro mang tính vi mô , rủi ro bên trong dn mà rủi ro này dn có thể kiểm soát được , nguyên nhân gây ra rủi ro này có thể nói đến năng lực quản trị , quyết đinh của nhà quản trị , sự đình công , nguồn cung ứng nguyên vật liệu và cạnh tranh …

  2. Khái niệm và quá trình quản trị rủi ro :

  2.1. Khái niệm :

  Quản trị rủi ro là một quán trình bao gồm các hđ nhằm hạn chế , loại bỏ các rủi ro hoặc khắc phục các hậu quả nà rủi ro gây ra đối với hđkd từ đó tạo đk cho việc sd tối ưu các nguồn lực cảu dn , giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại về ngườ và cảu cải của dn.

  *các công việc trong quản trị rủi ro :

  -dự kiến trước với các chi phí nhỏ nhất , các nguồn lực tài chính cần thiết và đủ trong th rủi ro xảy ra .

  -kiểm soát các rủi ro bằng cách lại bỏ chúng , làm giảm nhẹ chúng hoặc chuyển sang tác nhân kinh tế khác .

  -lường trước được những hậu quả do rủi ro gây ra dự kiến các giải pháp tổ chức để khắc phục được những hậu quả đó.

  -nhận dạng và đối phó với những nguyên nhân và hậu quả của rủi ro trong quá trình kd của dn.

  *quản trị rủi ro liên quan đến tất cả rủi ro có thể xảy ra trong qt hđ sản xuất kd của dn.

  *rủi ro ko chỉ đơn thuần là các hđ thụ động và phòng ngừa mà còn là những hđ chủ động trong việc dự kiến những mất mát xảy ra và tìm cáhc giảm nhẹ hậu quả của chúng .

  -thực chất của quản trị rủi ro là phòng chống và khắc phục hậu quả .

  -chủ động tiếp cận và xử lý các tình huống trong kd .

  2.2 . Vai trò của quản trị rủi ro :

  -nhận dạng rủi ro , chủ động phòng ngừa .

  -thực hiện được mục tiêu , sứ mạng cảu dn qua việc lựa chọn chiến lược ít rủi ro.

  -nâng cao hiệu quả sd các nguồn lực của dn.

  2.3. Quá trình quản trị rủi ro :

  B1: nhận dạng rủi ro :

  -nhiệm vu : xác định một danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hđ của dn, sắp xếp , phân nhóm , chỉ ra các rủi ro đặc biệt nghiêm trọng , khi lập danh sách cần lưu ý càng xác định nhiều rủi ro càng tốt và dn phải xác định tất cả các loại rủi ro.

  Để lập được danh sách phải phát huy được trí tuệ tập thể và các nghị quyết của các cấp , các khâu , các bp khác nhau thông qua trao đổi , thảo luận và phát huy được trí tuệ của tập thể trong mỗi cá nhân người lao động .

  -ý nghĩa : là cơ sở để đánh giá , đo lường , đưa ra các giải pháp để khắc phục rủi ro.

  B2: phân tích và đánh giá :

  -nhiệm vụ : phân tích các rủi ro , đánh giá mức độ thiệt hại cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm có các giải pháp để phòng ngừa , loại bỏ hoặc hạn chế giảm thiệt hại.

  -nội dung:

  Trên cơ sở rủi ro đã nhận ra nhà quản trị phân tích chúng để tìm hiểu bản chất của chất .

  Đo lường rủi ro , đánh giá khả năng tổn thất của rủi ro hay cơ hội theo tần số và biên độ rủi ro.

  B3: kiểm soát và tài trợ rủi ro :

  -kiểm soát : là những hđ có liên quan đến việc né tránh , ngăn chặn , giảm nhẹ sự nghiêm trọng của những tổn thất .

  Né tránh là biện pháp của nhà quản trị giúp việc đưa ra các quyết định để chủ động né tránh trước khi xảy ra rủi ro và loại bỏ rủi ro của chúng .

  Ngăn ngừa rủi ro : là giải pháp mà nhà quản trị rủi ro xđ trước những khả năng xảy ra rủi ro , chấp nhận rủi ro , đồng thời chuẩn bị hoàn thành các kế hoạch kd nhằm phù hợp với chi phí nhằm cho dn vẫn có ln mong muốn .

  -tài trợ rủi ro : là hđ cung cấp những phương tiện đền bù tổn thất xảy ra hoặc tạo ra những quỹ cho các chương trình khác nhau đẻ giảm bớt rủi ro.

    Tài trợ rủi ro bao gồm :

  +mua bảo hiểm.

  +thành lập một chương trình

  +thư tín dụng

  +lập quỹ cho một chương trình cụ thể .

  Mua bảo hiểm là một sách lược để giảm tính không chắc chắn của một bên là người được vào việc thông qua việc san sẻ những rủi ro cá biệt tới bên khác , đó là người nhận bảo hiểm , ít nhất cũng là một phần thiệt hại mà người được bảo hiểm bị tổn thất .

  Nhà quản trị sử dụng cần phải sử dụng biện pháp khác là tự bảo hiểm nghĩa là biện pháp ứng xử của nhà quản trị trước khi rủi ro xảy ra .bằng cách lập quỹ dự phòng tài chính để tự khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh của dn.

  2.4. Quá trình quản trị rủi ro :

  -quản trị rủi ro là  những hđ và chiến lược chiến thuật tác nghiệp , các kế hoạch tác nghiệp liên quan đến các hđ dài hạn và hàng ngày của các nhà quản trị bao gồm những công việc chủ yếu sau:

  +xác định các kế hoạch phục hồi rủi ro .

  +quy định các thủ tục phát hiện rủi ro ,phòng ngừa và thông báo rủi ro.

  +kiểm tra đinh kỳ các hđ kinh doanh theo dĩ công việc của các bộ phận chuyên trách vè quản trị rủi ro .

  -phục hồi gồm 3 nhóm đối tượng :

  +rủi ro về tài chính :là những rủi ro thuộc về lĩnh vực tài chính .hđ phục hồi này chủ yếu tập trung vào viêch đa dạng hoá nguồn lực tài chính .

  “ko bỏ tiền vào một ống “ , ngoài ra cò có các giải pháp tăng cường nguồn vốn tự có của doanh nghiệp .

  +khắc phục về khoa học kỹ thuật : do khoa học kỹ thuật quá hiện đại hoặc qúa lạc hậu .

  Lựa chọn công nghệ phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp , phù hợp với nhu cầu sử dụng .

  Sử dụng phương pháp khấu hao giảm dần .

  Đẩy mạnh tốc độ thực hiện công việc .

  +khắc phục rủi ro về tổ chức nhân sự :

  Rủi ro nhân sự tác động tới cơ cấu tổ chức bộ máy dn.

  Phân quyền liên quan đến phân giao quyênh hạn nhiệm vụ cho các tổ chức , cá nhân .

  Tuyển dụng , đào tạo nhân sự cho dn.

  2.5. Lịch sử phát triển của quản trị rủi ro : 3 gđ

  *từ sau thế chiến II đến những năm 60 :gđ này các quốc gia khôi phục nền kih tế sau chiến tranh .vì vậy trong gđ này quản trị rủi ro đồng nghĩa với việc mua bảo hiểm .

  *từ năm 1960 đến 1990 : là gđ các dn phát triển lớn mạnh và sáp nhập với nhau vì vậy cần phải giảm bớt rủi ro trên thị trường. Quan điểm của các nhà kt là ngăn ngừa sự xuất hiện rui ro .trong gđ này quản trị rủi ro bao gồm mua bảo hiểm , tự bảo hiểm và ngăn ngừa tổn thất .

  Trong gđ này có sự chủ động của nhà quản trị.

  *từ 1990 đến nay :

  -mau bảo hiểm

  -kiểm soát tổn thất

  -tài trợ rủi ro

  -đẩm bảo lợi ích của người lao động

  Quan điểm của quản trị rủi ro trong gđ này : quản trị rủi ro là quá trình hđ có hêj thống dựa trên cơ sở nhận dạng , phân tích , đo lường , đánh giá rủi ro và giải pháp đối phó cũng nư khắc phục hậu quả rủi ro.

  3.các nguyên tắc quản trị rủi ro :’

  3.1.quản trị rủi ro phải hướng vào mục tiêu:

  -phòng ngừa rủi ro.

  -khắc phục rủi ro

  3.2. Quản trị rủi ro phải gắn với trách nhiệm của nhà quản trị :

  Xuất phát từ tíh chủ động của quản trị rủi ro , tất cả các công việc như nhận dạng , đanhs giá , đo lường , khắc phục thuộc công việc của nhà quản trịbởi vậy cần phải gắn với trách nhiệm của nhà quản trị.

  3.3.ản trị rủi ro phải gắn với tổ chức.

  3.4. Đích của quản trị rủi ro là cho phép tổ chức hay dn thực hiện các mục tiêuđã được xđ bằng cn đường trực tiếp hay gián tiếp một cách hiệu quả nhất.

  4. Mqh giữa quản trị rủi ro với quản trị hđ kd của dn.

  4.1.nội dung của mối quan hệ: bao gồm các hoạt động liên quan đens xây dựng kế hoạch tổng quát và dài hạn xây dựng mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp để thực hiện các sứ mạng của dn .

  * với quản trị hđ : quản trị hđ là ngững hđ trong quá trình liên quan đến việc thực hiện kế hoạch chiến luợc , nó chính là các kế hoạch , chiến thuật cũng như kế hoạch tác nghiệp bao gồm : kế hoạch sản xuất , kế hoạch cung ứng  hàng hoá dịch vụ  , kế hoach tiêu thụ hàng hoá dịch vụ , kế hoạch tài chính , kế hoạch nhân sự nhằm thực hiệncác mục tiêu chiến lược.

  * quản tri rủi ro bao gồm các hoạt động giúp cho viẹcc thực hiện các kế hoạch tác nghiệp , chiến lược , chiến thuật và giảm bớt các tổn thất khi th các khách hàng này giúp cho việc thực hiện mục tiêu và sứ mạng của dn hiệu quả hơn .

  4.2. Ý nghĩa mối quan hệ :

  Chương 2 : nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro .

  1. Nhận dạng :

  1.1. Đinh nghĩa và cơ sơ nhận dạng rủi ro:

  - nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy ra trong hđ kd của dn , nghĩa là xác định một danh sách các rủi ro mà dn phai gánh chịu gồm cả các rủi ro sự cố cũng như các rủi ro gắn với quá trình ra quyết định .

  -viẹc nhận dạng rủi ro gồm 3 thành phần :

  +mối hiểm hoạ gồm các đièu kiện tạo ra hoặc làm tăng khả năng tổn thất và mức độ của rủi ro suyt đoán

  +mối nguy hiểm là nguyên hân của tổn thất .

  +nguy cơ rủi ro là các đối tượng chịu kết quả hoặc hậu quả .

  Nhận dạng rủi ro là các yếu tố góp phần ảnh hưởng đến kết quả tích cực hoặc tiêu cực trong thực tế hđ kd của dn . Nguồn rủi ro thường được bắt nguồn từ các yếu tố của môi trường kd bên ngoài dn , bao gồm các yếu tố sau : môi trường chính trị pháp luật, môi trường kinh tế , môi trương kh-kt-cn, môi trường văn hoá xã hội , môi trương tự nhiên , các yếu tố thuộc môi trường kd đặc thù của dn bao gồm : khách hàng của dn , đối thủ cạnh tranh , hà cung cấp .

  - nhận dạng rủi ro được chia thành 3 nhóm chính :

  + nguy cơ rủi ro về tài sản là khả năng được hoặc mất đối với những tai sản hữu hình hoặc vô hình

  +nguy cơ rủi ro về trách nhiệm pháp lý là nguy cơ có thể xảy ra các tổn thất về trchs nhiệm pháp lýt đã được quy định ,

  Ví dụ : việc nộp thuế đối với dn là một tổn thất nhưng đối với cơ quan thu thuế thì đó là nguồn lợi .

  +nguy cơ rủi ro về nguồn lực :là nguy cơ rủi ro liên quan đến tài sản con người của tổ chức đó là rủi ro xảy ra đối với nguồn lực trong dn ,

  -bảng liệt kê: hàng loạt các câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin từ đó nhận dạng và xử lý các đối tượng rủi ro từ đó giúp các nhà quản trị ra quyết định kiểm soát và tài trợ rui ro

  - tác dụng của bảng liệt kê :

  Giúp cho nhà quản trị lường trước được những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình kd từ đó nhà quản trị thu thập thông tin để có thể xác định những cách thức và mức độ ảnh hưởng mà dn gặp phải tổn thất nhằm xd kế hoạch kiểm soát và tài trợ rủi ro một cách có hiệu quả .

  Hạn chế :

  -không thể liệt kê hết rủi ro đặc biệt là rủi ro bất thường , không thể liết kê bất thường của dn .

  -bảng liệt kê ít chú trọng đến rủi ro suy đoán mà thường tập trung đến rủi ro thuần tuý .

  - các phương phấp nhận dạng :

  + phân tíh các báo cáo tài chính , đặc biệt phân tích các bảng tổng kết tài sản các báo cáo hđ kd và các tài liệu nội bộ khác kếta hợp với các dự báo về tài chính và dự báo ngân sách , nhà quản trị có thể xấy dựng và xác định nguy cơ rủi ro về tài chính , trách nhiệm pháp lý về rủi ro của nguồn lực , theo phươpng pháp này từng tài khoản dự báo về tài chính sẽ được hà quản trị nghiên cứu kỹ tìm hiểu rủi ro tiềm năng có thể xảy ra .

  + phương pháp xương cá : nhà quản trị cần nhận dạng hoặc trình bày tất cả các rủi ro đang diễn ra trong dn , từ đó có thể đánh giá các tổn thất tiềm năng , trách nhiệm pháp lý và nguồn nhân lực .

  + phương pháp thanh tra hiện trường:

  + làm việc với các biện pháp trong dn

  +làm việc với các nguồn bên ngoài dn thông qua các buổi thảo luận với các tổ chức có liên quan đến dn .

  +làm việc với hệ thống tổ chức :

  +Tổ chức chính thức : tài liệu , văn bản tài liệu liên quan mà các bộ phận công ty cung cấp

  +Tổ chức ko chính thức : giao tiếp đối chấp với ác cá nhân , các bộ phận .

  2. Phân tích rủi ro :

  2.1. Nội dung:

   Phân tích rủi ro là quá trình phân tich hiểm hoạ , xác định nguyên nhân gây ra rủi ro trên cơ sở đó tìm ra các biện pháp phòn ngừa .

  2.2. Quy trình phân tich rủi ro :

  - phân tichs hiểm hoạ : là phân tích các điều kiện , các yếu tố tạo ra hoặc tăng các khả năng tổn thất , các yếu tố này là những yếu tố đã gây ra tổn thất hoặc có thể gây ra tổn thất.

  Có 3 cách tiếp cận :

  +dựa trên các cơ sở liên quan đến con người .

  +quan điểm liên quan đến kỹ thuật.

  +kết hợp cả 2 cách trên

  3. Đô lường rui ro

  3.1. Nội dung :

  Là xây dựng tần suất xuất hiện rủi ro và tiến độ hay mức độ ngiêm trang của rủi ro :

             Tần số xh rr

  Biên độ xh

  Rủi ro

  Cao

  Thâp

  Cao

  1. Rủi ro nhiều, mức độ ngiêm trọng cao

  3.Rủi ro mức độ cao

  Thấp

  2.Tần số xh cao, mức độ rủi ro ko cao

  4.Có rủi ro nhưng tần số ko nhiều

   

  (I) nhà quản trị rủi ro bắt buộc quan tâm đến nhóm này.

  (II)Nhà quản trị cần tập trung quản trị rủi ro ở nhóm này nhưng ở mức đọ thấp hơn nhóm 1

  (III)Tập trung quản trị rủi ro nhưng ở mức độ tập trung nhièu lần.

  (IV)Mức đọ nhưng trọng không lớn và xác sấut xảy ra rủi ro kkông nhiều. Quản trị rủi ro ở nhóm này đòi hỏi ở mức độ thấp nhất

  1.Phương pháp đo lường:

  - Phương pháp định lượng:

  + Phương pháp trực tiếp : Phương pháp này xác định các tổn thất bằng cách cân đong đo đếm thông thường.

  ŸƯu điểm :  Sử dụng trực tiếp các công cụ để lượng hoá  được chính xác những tổn thất xảy ra trên thực tế.

  ŸNhược điểm : Cho phép đo lường lớn do doanh nghiệp sử dụng trực tiếp các công cụ đo lường và nếu đối tượng rủi ro chi phí thấp thif phương pháp này không kinh tế.

  + Phương phấp gián tiếp: Là phương pháp đánh giá tổn thất thông qua việc dự đoán những tổn thất. Phương pháp này thường  được sử dụng đối với những thiệt hại vô hình như tính toán những cho phép cơ hội, giảm sút về sứ khoẻ tinh thần, hoặc mất uy tín hoặc mất thương hiếuản phẩm.

  ŸƯu điẻm: Giúp cho việc đánh giá nhửng tổn thất mà phương pháp trực tiếp không thẻ xác định được.

  ŸNhược điểm: độ tin cậy không cao vì sự suy đoán về tổn thất bằng cách xác định mẩu đại diện trên cơ sở đó người ta tính được tỉ lệ tổn thất trung bình, qua đó xác định được tổng tỏn thất.

  ŸƯu điểm: Sủ dụng đo lường nhanh, giảm nhiều chi phí về thời gian và tiền bạc.

  ŸNhựoc điểm: độ chính xác không cao do dùng phương pháp ước lượng, bình quân do vậy pp này ít được áp dụng để đo lường tổn thất đối với các đối tượng  quý hiếm có giá trị cao.

  -                                             Phương pháp định tính:

  + Phương pháp cảm quan : Là phưogn phấp bằng kinh nghiệm của các chuyên gia  ngưòi ta xác định tỉ lệ tổn thất từ đó ước lượng tổng tổn thất.

  ŸƯu điểm: Nhanh chóng , kịp thời xác định đánh giá sơ bộ về tổn thất.

  ŸNhược điểm: Độ tin cậy không cao có thể mác những sai lầm do có sự mâu thuẩn giữ nội dung và hình thức.

  + Phương pháp phân tích tổng hợp: Là phương pháp sử dụng tổng hợp các công cụ kỹ thuật và tư duy suy đoán của con người để đánh giá mức độ tổn thất.

  ŸƯu điểm: Đánh giá chính xác mức độ tổn thất vè hình thức và nội dung.

  ŸNhược điểm: Tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc nếu có nhều rủi ro xãy ra.

  -Phương pháp dự báo tổn thất: Là dự báo tổn thất có thể xảy ra khi rủi ro xảy ra . Đây là việc cần thiết cho việc lụa chọn các biện pháp phòng ngừa trên cơ sở xác định xác suất rủi ro và mứca đọ tổn thất trung bình của sự cố. Người ta có thể dự báo mức độ tổn thất trung bình có thể xảy ra:

  T = n . P . T tb

  T : Tổn thất trung bình có thể xảy ra.

  N : Số lần quan sát hoặc dự kiện xảy ra trong tươg lai.

  P : Xác suất rủi ro.

  T tb : Mức đọ tổn thất bình quân của mỗi sự cố.

  Chương 3: Kiểm soát & tài trợ R.

  1. Kiểm soát R2.

  1.1. KN & tầm quan trọng của kiểm soát R2.

  KN:

  -  Kiểm soát R2 là việc sử dụng các biện pháp bao gồm: Kĩ thuật, công cụ, chiến lược, chương trình….để né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu nhừng tổn thất cá thể có của tổ chức khi R2 xảy ra thực chất đó là phòng chống, hạn chế R2, hạn chế tổn thất trong quản trị hoạt động kinh doanh của DN.

  -  Kiểm soát R2 mang tính tính cực, tính chủ động nhằm cải thiện MT KD, nâng cao hiệu quả. KD & duy trì sự phát triển bền vững của DN.

  -  Kiểm soát R2 đòi hỏi  có những biện pháp đồng bộ, toàn diện:

      + Tham gia bảo hiểm R2

      + Tổ chức kĩ thuật của NQT bao gồm:

      + Các biện pháp nhận dạng, đo lường phân chia & san sẻ R2

  * Tầm quan trọng .

  -  Giảm chí phí nâng cao hiệu quả KD của DN

  -  Thông  qua kiểm soát R2 NQT có thể biến các cơ hội KD thành hiện thực.

  VD: Từ chối tham gia KD t2 này bị từ chối nhưng lại có cơ hội tham gia ở t2 #

  -  Chấp nhận mạo hiểm giúp cho DN thu LN cao

  -  Tăng dộ an toàn trong KD: là cơ sở vững chắc giúp DN ổn định, mở rộng KD, nâng cao năng lực cạnh tranh

  -  Góp phần tăng uy tín của Dn trên thương trường, tạo điều kiện nhiều hơn dể thu hút nhiều hơn đầu tư nhằm tăng tầm lực kinh tế của DN

  -  Nhờ các biện pháp hạn chế R2 nên giảm bớt được các thiệt hại trong QT lđ của người lđ

  VD: Tai nạn nghề nghiệp

  * Mối quan hệ giữa kiểm soát R2 với các ND # của qtm QTR2

  -  Mối quan hệ kiểm soát R2 với đo lường & đánh giá R2

  + Đo R2 để nhận biết được những lợi ích của tổn thất phát sinh, mức độ nghiêm trọng R2 được xác định trong 1 chuỗi mắt xích bao gồm các thành tố sau:

    +) Mối hiểm hoạ

    +) mt

    +) sự tương tác

  +)kết quả tốt hoặc xấu là hậu quả trực tiếp từ sự tương tác giữa môi trường với hiểm hoạ

   +) hậu quả thường nói tới những hậu quả lâu dài của sự cố.

  -  Mqh giữa ksoát rr với tài trợ rr

  + Tài trợ rr là để bù dắp các tổn thất ksoát rr sẽ ảnh hưởng đến tần suất và mức độ của tổn thất cần được tài trợ

  + Ksoát rr có hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến chi phí tài trợ rr của tổ chức

  + koát rr và tài trợ rr có mỗi quan hệ dan xen vơi nhau.

  2.nội dung của ksoát rr

  + né tránh rr: là vc né tránh các hđ hay loại bỏ các nguyên nhân gay ra rr

  àchủ động né tránh các hđ trc khi rr xảy ra

  Vd phòng chống cháy rừng

  àloại bỏ các ngnhân gây ra rr

  + ngăn ngừa: là cv sủ dụng các biện pháp để giảm thiểu tần suất và mức đọ rr khi chúng xảy ra.

  Các hđ  ngăn ngừa rr nhằm can thiệp voà 3 mắt xích trên chuỗi rr 

  >mối hiểm hoạ

  >yếu tố môi trường

  >sự tương tác

  Sự can thiệp này thể hiện như sau :

  + thay thế hoặc sửa đổi mỗi hiểm hoạ

  + thay thế hoặc sửa đổi môi trường với mỗi hiểm hoạ

  + can thiệp vào quy trình tác động lẫn nhau giữa mỗi hiểm hoạ và sự tương tác.

  +) Giảm thiểu rr: là các biện pháp giảm bớt giá trị thiệt hại tổn thất do rr mang lại bao gồm:

  èCứu vớt tài sản có thể sd đc

  èChuyển nợ

  èXd và thực hiện các kế hoạch phòng ngừa rr

  èThực hiện các hđ dự phòng

  Phân tán rr

  + giảm thiểu rr:  là tìm ra các thực thể khác nhau để cùng nhau gánh chịu những rr. Bao gồm các nd sau:

  àchuyển giao tsản và các hđ có rr cho 1 tác nhân ktế khác.

  àchuyển rrthông qua ký hđ với các cá nhân khác. Trong đó có quy định là chỉ chgiao rr chứ ko chgiao tsản cho người nhận rr

  èĐa dạng hoá rr: vc chia tổng rr ccủa dn thành các dạng khác nhau, tân dụng sự khác  biệt để dùng lợi ích của rr này để nhằm bù dắp tổn thất cho rr khác.

  2. tài trợ rr

  2.1. khái niêm và sự cần thiết

  + khái niệm: là các hđ để cung cấp những phương tiên nhằm bù đắp những tổn thất khi rr xảy ra.

  + Sự cần thiết phải tài trợ rr

            Mặc dù có những nỗ lực nhất định đvới ksoát rr của các nhà qtrị những tổn thất vẫn xuất hiện vì vậy đòi hỏi có những phương tiện để bù đắp nó và trên thực tế ko bao giờ ksoát hết tất cả các rr

  2.2. các biện pháp tài trợ rr

  + tự tài trợ:  cá nhân hoặc tổ chức tự mình khắc phục các rr tự bù đắp các rr bằng chính vốn của mình hoặc vốn đi vay. Trong đk nqt ko nhân dạng đc rr, ko đo lường đc mức độ rr , ỏ ko cố gắng để xử lí cá rr.Khi đó các biện pháp tự tài trợ sẽ mang tính bị động.NQT rr sẽ ko có kế hoạch phòng ngừa và khắc phục.

  +Trong trường hợp NQT rr nhậndạng , đánh giá đc mứ độ tổn thất họ sẽ chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa có kế hoạch tài trợ.Trên thực tế các dnthường xây dựng or thành lập quỹ tự bảo hiểm & xây dựng các kế hoạch tài trợ 1 cách khoa học.

  *Chuyển giao rr :là vc chuyển tổn thất cho 1 tác nhân kinh tế khác và có 2 loại:

  + chuyển giao rr bảo hiểm: là hình thức chuyển giao rr trong đó người nhận bảo hiểm chấp nhận gánh vác 1 phẩn  tổn thất về tài chính khi rr xuất hiện.

  + chgiao rr phi bảo hiểm: là hoạt động ksoát rr bao gồm các hđ sau:

  àchuyển tsản có rr cho cá nhân hay tổ chức khác

  àloại trù hoặc giảm thiểu trách nhiệm của người chgiao đvới tổn thất cho người đc chuyển giao

  *) 3 kỹ thuật tài trợ rr:

  + tự tài trợ là chủ yếu + với 1 phần chgiao rr.

  + chgiao rr là chính chỉ có 1 phần là tự tài trợ.

  + 50% là tài trợ và 50% là chgiao rr.

  Chương 4 QTRR nhân lực

  1.kn và tầm quan trọng của QTRR nhân lực

  1.1.  Kn : là những hđ qtrr liên quan đến nhân lực của tổ chức.

  1.2. tầm qtrọng của qtrr nhân lực

  - Đvới nguồn nhân lực rr xảy ra là ko thể tránh khỏi bởi vậy nqt phải có biện pháp qtrr nhân lực

  - vì lợi ích của dn khi nguồn lực gập khó khăn, rr

  Vd khi công nhân bỏ việc, tai nạn lao động…

  -Xuất phát từ trách nhiệm xh và đạo đức kinh doanh của nhà quản trị

  - Các chtrình bảo trợ, tài trợ của người chủ dn đvới các rr nhân lực có thể gập khó khăn. Bởi vậy cần động viên người lao động làm việc tích cực hơn.

  2) Đánh giá rr nhân lực

  2.1.Nhận dạng

  -tử vong

  -sức khoẻ suy giảm

  -tuổi già, hưu trí hoăc mất sức

  -thất nghiệp

  2 .phân tích và đánh giá rr nhân lực

  -rr do tử vong:

  + nhóm tuổi: độ tuổi nào thì rr xảy ra nhiều nhất

  + đkiện và môi trường diễn ra tử vong

  + tỉ lệ xảy ra tử vong trong 1 chu kỳ kinh doanh

  + tỉ lệ xảy ra tử vong trước độ tuổi nghỉ hưu

  -Đvới suy giảm sức khoẻ:

  + mất năng lực làm việc

  + Ptích nhóm tuổi

  + Ptích số ngày các hđ bị ngừng trệ do người bị đau ốm hoặc thương tật.

  + Tỷ lệ số ngày lđ nghỉ làm vịêc do mất năng lực làm việc trên tổng số ngày trong năm.

  + Lần khám sức y tế phân theo nhóm tuổi.

  + RR tuổi già

  + RR do thất nghiệp

  Chương 5. QT RR tài sản

  1. KN, tầm quan trọng của RR tài sản

  1.1. KN là những hđ QT RR liên quan đến ts doanh nghiệp.

  - Bất động sản đất đai, nhà xưởng, của hàng, kho tàng…

  -Động sản: hh, máy moc…

  1.2. Tầm quan trọng

  - giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất sd ts

  - Là cơ sở đẻ tính toán khấu hao và gía thành sản phẩm

  - Sớm có kế hoạch chỉnh sửa , thay thế ts để đảm bảo cho hđ của doanh nghiệp tiến hành bình thường.

  2. Nhận dạng rr và đánh giá tổn thát ts

  A. Nhận dạng rr ts

  - Ptích nghiên cứu rr ts.

    + Do mt thiên nhiên: động đất.. Làm hư hỏng ts

    + Do mt xh: tê nạn xh: trộm cắp..

    + Do mt kinh tế khủng hoảng làm tăng giảm giá trị ts

  - Ptích nguy cơ rr ts:

    + Nguy cơ rr trực tiếp: loà nguy cơ khi mối hiểm hoạ hoặc nguyên nhân rr tác động trực tiếp lên ts mà thường  là hệ quả của rr trực tiếp.

  B. Đánh giá nguy cơ rr

  - PP định giá theo tt: là định giá tổn thất của rr thông qua giá tt có nghĩa là giá người mua và người bán thồng nhất với nhau.

  - Đánh giá theo cfí thay mới

  - Đánh giá giá trị cuả lợi ích khác thực chất là PP đánh giá tổn thất đvới ts

  C. Đánh giá tổn thất ts

  - Giảm thu nhập của doanh nghiệp cũng như của người lđ

  - Tổn thất do thu nhập cho thuê ts bị giảm.

  3. Kiểm soát rr ts

  A. Né tránh rr: là việc né tránh những hđ hoặc nguyên nhân làm phát sinh tổn thất mất mát có thể đvới ts.

  - Chủ động né tránh từ trước khi sảy ra.

  - Né tránh bằng cách loại bỏ những nguyên nhân gây ra rr.

  B. Ngăn ngừa rr ts: là sd các biện pháp để giảm thiểu số làn xuất hiện các rr hoặc giảm mức độ thiêt hại do rr gây ra.

  Biện pháp phòng ngừa là mua bảo hiểm

  C. Giảm thiểu rr ts: Cứu vớt ts còn dùng được. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa rr. Dự phòng rr.

  quản trị rủi ro