Vậy thì thà cứ chấp nhận đau khổ một lần. Đau thật đau, rồi buông bỏ có phải hơn không?… – Yume.vn

[ad_1]

Yume.vn Xin chào!

Vậy thì thà cứ chấp nhận đau khổ một lần. Đau thật đau, rồi buông bỏ có phải hơn không?

#aFamilyPhotos #Ca


[ad_2]
Cám ơn bạn đã đọc bài viết này!