Vậy thì thà cứ chấp nhận đau khổ một lần. Đau thật đau, rồi buông bỏ có phải hơn không?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Vậy thì thà cứ chấp nhận đau khổ một lần. Đau thật đau, rồi buông bỏ có phải hơn không?

#aFamilyPhotos #CaCám ơn bạn đã đọc bài viết này!