Đăng nhập

Vẻ đẹp mỹ miều của hoa "Đông Chí"

Hoa "Đông Chí" (Hellebores) hay còn gọi là hoa hồng giáng sinh (Winter Rose) nhưng loài nay không thuộc gia đình hồng (Rosaceae). Hellebores là thành viên của chi Helleborus bao gồm khoảng 2 loài thân thảo thường xanh lâu năm thuộc thực vật có hoa trong gia đình Ranunculaceae (mao lương).

Hoa "Đông Chí" (Hellebores) hay còn gọi là hoa hồng giáng sinh (Winter Rose) nhưng loài nay không thuộc gia đình hồng (Rosaceae). Hellebores là thành viên của chi Helleborus bao gồm khoảng 2 loài thân thảo thường xanh lâu năm thuộc thực vật có hoa trong gia đình Ranunculaceae (mao lương). Helleborus nhiều loài có độc.

Ảnh: Internet

Vẻ đẹp mỹ miều của hoa

Vẻ đẹp mỹ miều của hoa "Đông Chí"

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận