trang Blog

venusluciaTham gia: 31/05/2009
 • Phong thủy, cung mạng. Sưu tầm
  Thể Thao
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Phong thủy, cung mạng. Sưu tầm

  Ngồi với đám bạn cấp 3, chúng nó biết phong thủy mà mình không biết thì cũng ....hơi kém

  ---Sưu tầm ------
   

  Để coi tuổi vợ chồng hay bạn bè có xung khắc nhau không thường thì thầy bói dựa vào 3 điểm chính sau:
   

  1. Tuổi gồm có 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, v.v....gọi là THẬP NHỊ CHI.

  2. Mạng gồm có 5 mạng :Kim, Hoả,Thuỷ, Mộc, Thổ gọi là NGŨ HÀNH.

  3. Cung mỗi tuổi có 2 cung, gồm có cung chính và cung phụ.
  Cung chính gọi là cung sinh cung phụ gọi là cung phi.
  Cùng tuổi thì nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau.

  Hai tuổi khắc nhau vẫn có thể ăn ở với nhau được nếu như cung và mạng hoà hợp nhau.

  Ngoài ra người ta còn dựa vào thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm.
  Thiên can là 10 can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ ,Canh, Tân, Nhâm, Quý.

  Bây giờ ta xét về tuổi trước.

  Lục Xung : Sáu cặp tuổi xung khắc nhau.
  Tý xung Ngọ ; Sửu xung Mùi; DẦn xung Thân; Mão xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu rồi

  Lục Hợp : Sáu cặp tuổi hợp nhau.
  Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp

  Tam Hợp : Cặp ba tuổi hợp nhau.
  Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mão Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

  Lục hại : Sáu cặp tuổi hại nhau (không tốt khi ăn ở, buôn bán...với nhau)
  Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn;
  Thân hại Hợi; Dần hại Tuất.

  Nếu tuổi bạn với ai đó không hợp nhau thì cũng đừng lo vì còn xét đến mạng của mỗi người (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ)

  Bạn nhớ nguyên tắc này : Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Vợ khắc chồng thì nghịch (xấu)
  Thí dụ vợ mạng Thuỷ lấy chồng mạng Hoả thì xấu, nhưng chồng mạng Thuỷ lấy vợ mạng Hoả thì tốt. Vì Thuỷ khắc Hoả, nhưng Hoả không khắc Thuỷ mà Hoả lại khắc Kim

  Sau đây là ngũ hành tương sanh.(tốt)

  Kim sanh Thuỷ; Thuỷ sanh Mộc; Mộc sanh Hoả; Hoả sanh Thổ; Thổ sanh Kim (tốt)

  Như vậy chồng mạng Thuỷ lấy vợ mạng Mộc thì tốt; vợ được nhờ vì Thuỷ sanh Mộc. Vợ mạng Hoả lấy chồng mạng Thổ thì chồng được nhờ vì Hoả sanh Thổ

  Sau đây là ngũ hành tương khắc (xấu)

  Kim khắc Mộc_ Mộc khắc Thổ_ Thổ khắc Thuỷ_ Thuỷ khắc Hoả_ Hoả khắc Kim (xấu)

  Thí dụ vợ mạng Kim lấy chồng mạng Mộc thì không tốt do Kim khắc Mộc nhưng chồng mạng Kim lấy vợ mạng Mộc thì tốt vì theo nguyên tắc ở trên là tuổi chồng khắc vợ thì tốt, vợ khắc chồng thì xấu.

  Về cung thì mỗi tuổi có một cung khác nhau. Sau đây tôi kê trước cho các bạn có tuổi Đinh Tỵ (1977) đến Đinh Mão (1987). Nên nhớ cung phi của nam nữ khác nhau còn cung sanh thì giống nhau

  Đinh Tỵ (1977) Mạng Thổ_ cung sanh : khảm_ cung phi khôn (nam), khảm (nữ)

  Mậu Ngọ (1978) Mạng Hoả-cung sanh : chấn_ cung phi :tốn (nam),khôn (nữ)

  Kỷ Mùi (1979) Mạng Hoả_ cung sanh : Tốn_ cung phi: chấn (nam), chấn (nữ)

  Canh Thân (1980) Mạng Mộc_ cung sanh: Khảm_ cung phi :Khôn (nam), Tốn (nữ)

  Tân Dậu (1981) Mạng Mộc _cung sanh : Càn_ cung phi : Khảm (nam), Cấn (nữ)

  Nhâm Tuất (1982) Mạng Thuỷ _cung sanh : Đoài_ cung phi : Ly (nam), Càn (nữ)

  Quý Hợi (1983) Mạng Thuỷ _cung sanh :Cấn_ cung phi : cấn(nam), đoài (nữ)

  Giáp Tý (1984) Mạng Kim_ Cung sanh :Chấn _ cung phi :Đoài (nam), Cấn (nữ)

  Ất Sửu (1985) Mạng Kim_ cung sanh : Tốn_ cung phi : Càn (nam), Ly (nữ)

  Bính Dần (1986) Mạng Hoả_cung sanh : Khảm_ cung phi :Khôn (nam), khảm (nữ)
   

  Giáp Dần (1974) Mạng Thủy_cung sanh : Khôn_ cung phi :Khôn (nam), khảm (nữ)
  Đinh Mẹo (1987) Mạng Hoả_ cung sanh: Càn_ cung phi; Tốn (nam), Khôn (nữ)

  Muốn biết hai cung có xung khắc nhau hay không thì các bạn xem cách trình bày sau.

  Còn các bạn nào cùng tuổi thì tất phải hợp nhau rồi. Người ta có câu nói "Vợ chồng cùng tuổi ăn rồi nằm duỗi".

  Về cung là phần rắc rối khó nhớ nhất nên mới đầu không quen ta ghi lại trên một tờ giấy để tiện tra cứu sau này.

   

  Bây giờ nói về tám cung biến hoá

  Sanh khí, diên niên (phước đức), Thiên y, phục vì (qui hồn) .Đó là nhóm từ nói về điều tốt
  Ngũ quỉ, Lục sát (du hồn), hoạ hại (tuyệt thể), tuyệt mạng. Đó là nhóm từ nói về điều xấu.

  Khi tôi viết tắt càn-càn thì hãy hiểu là người thuộc cung càn lấy người thuộc cung càn, hoặc tôi viết cấn- chấn thì hãy hiểu là người có cung cấn lấy người thuộc cung chấn v.v....

  1.càn-đoài : sanh khí, tốt; càn-chấn : ngủ quỉ, xấu; càn-khôn :diên niên, phước đức, tốt.; càn-khảm; lục sát (du hồn), xấu; càn-tốn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu; càn-cấn: thiên y, tốt; càn-ly: tuyệt mạng, xấu; càn-càn: phục vì (qui hồn), tốt.

  2.khảm-tốn: sanh khí, tốt. khảm-cấn: ngủ quỷ, xấu. khảm-ly: diên niên (phước đức), tốt. khảm_khôn: tuyệt mạng,xấu. khảm_khảm phục vì (qui hồn), tốt

  3.cấn-khôn: sanh khí, tốt. cấn-khảm: ngủ quỷ, xấu. cấn-đoài: diên niên (phước đức). cấn-chấn: lục sát (du hồn), xấu. cấn-ly: họa hại (tuyệt thể), xấu. cấn-càn: thiên y, tốt. cấn -tốn: tuyệt mạng, xấu. cấn-cấn: phục vì (quy hồn), tốt.

  4.chấn-ly: sanh khí, tốt. chấn-cấn: ngủ quỉ, xấu. chấn-tốn: diên niên (phước đức), tốt. chấn-cấn: lục sát (du hồn), xấu. chấn-khôn: họa hại (tuyệt thể), xấu. chấn-khảm: thiên y, tốt. chấn-đoài: tuyệt mạng, xấu. chấn-chấn: phục vì (qui hồn), tốt.

  5.tốn-khảm: sanh khí, tốt. tốn-khôn: ngũ quỉ, xấu. tốn-chấn: diên niên (phước đức). tốn-đoài: lục sát (du hồn). tốn-càn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. tốn-ly: thiên y, tốt. tốn-cấn: tuyệt mạng, xấu. tốn-tốn: phục vì (qui hồn), tốt

  6. ly-chấn: sanh khí, tốt. ly-đoài: ngũ quỉ, xấu. ly-khãm: diên niên (phước đức), tốt. ly-khôn:lục sát (du hồn), xấu. ly-cấn : hoạ hại (tuyệt thể),xấu. ly-tốn: Thiên y, tốt. ly-càn: tuyệt mạng, xấu. ly-ly: phục vì (qui hồn), tốt.

  7. khôn-cấn: sanh khí, tốt. khôn-tốn: ngủ quỉ,xấu. khôn-càn: diên niên (phước đức), tốt. khôn-ly: lục sát (du hồn), xấu. khôn-chấn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. khôn-đoài: thiên y, tốt. khôn-khảm: tuyệt mạng, xấu. khôn-khôn: phục vì (qui hồn), tốt.

  8. đoài-càn: sanh khí, tốt. đoài-ly: ngũ quỹ, xấu. đoài-cấn, diên niên (phước đức), tốt. đoài-tốn; lục sát (du hồn), xấu. đoài-khảm: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. đoài-khôn: thiên y, tốt. đoài-chấn: tuyệt mạng, xấu. đoài-đoài: phục vì (qui hồn), tốt.

  Bây giờ tôi cho thí dụ cách xem như thế này

  Thí dụ nữ tuổi Nhâm tuất (1982) lấy nam Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.
  Xem bảng cung mạng tôi ghi từ 1977 đến 2007 ở trên thì thấy.

  1.Xét về tuổi: Hai tuổi này thuộc về nhóm Tam Hiệp, như đã nói ở trên, nên xét về tuổi thì hợp nhau.

  2.Xét về mạng: Mậu ngọ có mạng Hoả, trong khi đó Nhâm Tuất này có mạng Thuỷ. Xem phần ngũ hành thì thấy Thuỷ khắc Hoả tức là tuổi vợ khắc tuổi chồng, vậy thì xấu không hợp.

  3.Xét về cung: Mậu Ngọ có cung Chấn là cung sanh (cung chính) còn Nhâm Tuất này có cung sanh là Đoài. Xem phần Tám cung biến thì thấy chấn-đoài là bị tuyệt mạng, quá xấu không được


  Lại xét về cung phi để vớt vát coi có đỡ xấu không thì thấy Mậu Ngọ về nam thì cung phi là Tốn, Nhâm Tuất cung phi của nữ là Càn mà ở phần Tám cung biến thì tốn-càn bị hoạ hại, tuyệt thể

  Như vậy trong 3 yếu tố chỉ có hợp về tuổi còn cung, và mạng thì quá xung khắc, quá xấu. Kết luận có thể xẻ đàn tan nghé.

  Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toán số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay). Tôi sẽ trình bày sau phần này, đây là một cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa.


  Sau đây là BÀI TOÁN CAO LY.
  Coi cái này phải kết hợp thêm cung, mạng, tuổi.

  *Nam GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được tam Hiển Vinh
  Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện
  Dần Thân được nhất Phú Quý
  Mão Dậu được bị ngũ Ly Biệt
  Thìn Tuất được tứ Đạt Đạo
  Tỵ Hợi được tam Hiển Vinh

  *Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện
  Sửu Mùi được nhất Phú Quý
  Dần Thân bị ngũ Ly Biệt
  Mão Dậu được tứ Đạt Đạo
  Thìn Tuất được tam Hiển Vinh
  TỴ Hợi bị Nhì Bần Tiện

  *Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được nhất Phú Quý
  Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt
  Dần Thân được tứ Đạt Đạo
  Mão Dậu được tam Hiển Vinh
  Thìn Tuất bị nhì Bần Tiện
  Tỵ Hợi được nhất Phú Quý

  *Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt
  Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo
  Dần Thân được tam Hiển Vinh
  Mão Dậu bị nhì Bần Tiện
  Thìn Tuất được nhất Phú Quý
  Tỵ Hợi bị ngũ Ly Biệt

  *Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi
  Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo
  Sửu Mùi được tam Hiển Vinh
  Dần Thân bị nhì Bần Tiện
  Mão Dậu được nhất Phú Quý
  Thìn Tuất bị ngũ Ly Biệt
  Tỵ Hợi được tứ Đạt Đạo
   


   

  CON NÀY NÓ KỲ THỊ NỬ NÈ ,NÓ KHÔNG CÓ BÓI CHO NỬ KAKAKA 
  CỦNG CẢM ƠN NHỜ NÓ MÌNH BIẾT ANH VÀ HỒ HÀ KHẮC LY BIỆT ,

  LÀM MÌNH CỨ BÉ CÁI LẦM ANH VÀ MÌNH DÍNH VÔ LY BIỆT CHỨ ,

  THIỆT RA LÀ TỐT LÀNH ,NHƯNG THÔI TRỜI ĐẢ SẮP ĐẶC .

  MÌNH KHÔNG MUỐN NÓI ALL NHỬNG GÌ MÌNH BIẾT CHO HE .

  ĐẾN VỚI MÌNH LÀ MUÔN SỰ LÀNH 

  trích từ nguồn Map_VGP  ở web  Yahoo vietnam 360 plus

  ngày 14-5-2010

  Có những thứ rất ...lạ

   
   
  Lạ kèm...dở hơi. Nhùng nhằng không dứt khoát. Một chút e ngại, một chút sợ.

  Mà lằng nhằng mãi thì mệt, lần này thì quyết định buông tay thôi. Bay đi những cơn gió lạ

  Tiền bạc và tình yêu.
  Nói 2 cái này tỉ lệ thuận với nhau cũng không đúng mà tỉ lệ nghịch cũng sai. Chắc là mối quan hệ theo kiểu hình răng cưa: lên và xuống, giống như tình yêu vậy.

  Dẫu biết là "không có tình yêu vĩnh cửu" hay "ai cũng có những mong ước riêng của mình" nhất là thời đại này, nhưng cứ nghe đến việc người ta vì tiền bạc mà bỏ tình yêu lại thấy buồn buồn - trường hợp này gọi là: tham vàng bỏ ngãi. Còn vì tiền bạc mà tình yêu bỏ chúng ta đi thì thật xót xa - trường hợp này là: không thể một mái nhà tranh, 2 trái tim nghèo.

  Nhưng chắc chắn một điều là dù cuộc sống vật chất ngày mai có khá giả thế nào thì kỉ niệm thưở hàn vi sẽ là những kí ức đẹp nhất mà không bao giờ chúng ta có thể quên được. Chỉ sợ rằng tiền bạc đến nhưng tình yêu không ở lại....(vì nhu cầu của con người thường không bao giờ là đủ mà)

  Tôi chợt nhớ về ngày 2 đứa chỉ còn 6000 cho một bữa ăn trưa....!

  Rồi mọi thứ cũng trở về cát bụi cả. Hi vọng là không ai phải lúc nào đó thành thật với chính bản thân mình mà day dứt, hối hận cho một quyết định nào đó.

  Lại sắp đến ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng....Để gió cuốn đi"!
   
   
  ( khá ngại khi cộng đồng nói câu này ,quen thứ hạng người nói rành mạch câu này tự dưng muốn chán ,sợ quen phí lảng time ,cuộc sống 0 có bao lâu mà hửng hờ ,tôi thích câu sau của tôi hơn và khan hiếm con người nào nói )

  SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG ? 

  BẠN BIẾT ĐỂ LÀM GÌ KHÔNG ? 

  ( tôi nghỉ ) ĐỪNG XANH NHƯ LÁ BẠC NHƯ VÔI .

  Phong thủy, cung mạng. Sưu tầm