Đăng nhập

Vị trí

( Cho tôi và tên một loài hoa)

Lá xanh ở trên cành

lá vàng rơi về cội

nếu khác đi nghĩa là

.

cơn lốc bình yên

xoáy tận cùng sào huyệt

trật tự vỡ òa mạch ngầm thiên cổ

.

gối vào giấc mơ  chiều

ghép nỗi buồn lên vầng trăng mọc

râm rả tiếng ve đông

.

cuộn mình trong vỏ

.

cái gai trên cánh hoa hồng

mải mê tìm

vị trí