Đăng nhập

Video hài: Sui gia đại chiến (Hồng Vân)

Chuyện cười trước khi xem Video: Cám dỗ

Trong phòng khám... 


- Bệnh nhân hỏi bác sĩ: Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ? 

- Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa cụ.

(sưu tầm)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài liên quan Chuyên đề - Video hài:

1. Video hài: Tiểu phẩm cây xoài

20. Video hài: Gái - Hoài Linh

21. Video hài: Sui gia đại chiến - Hồng Vân

22. Video hài: Cười chút chơi với Hiếu Hiền, Cát Phượng

23. Video hài: Tái ngộ Tuyệt Tình Cốc - Quang Minh & Hồng Đào

24. DVD hài: Cười với Hoài Linh (1)

25. DVD hài: Quang Minh Hồng Đào