Video lập nghiệp: Giám đốc Nguyễn Thành Trung và ý tưởng thương mại điện tử

Comments

  • thanhtracnguyenvan  -  15/07/2011 01:56:31

    Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog!
  • yenphuonghieu  -  14/07/2011 08:41:25

    bài rất hay và rất có ý nghĩa