Đăng nhập

Video lập nghiệp: Giám đốc Nguyễn Thành Trung và ý tưởng thương mại điện tử

Giám đốc Nguyễn Thành Trung với ý tưởng kinh doanh trên mạng điện tử----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài liên quan Chuyên đề - Tay trắng lập nghiệp thành công:

1. Video lập nghiệp: Giám đốc Võ Ngọc Quang và ý tưởng cơm tấm Mộc

2. Video lập nghiệp: "Vua loa tranh" Nguyễn Hùng Sơn

3. Video lập nghiệp: Giám đốc Nguyễn Thành Trung và ý tưởng thương mại điện tử

4. Video lập nghiệp: Giám đốc Bùi Nguyên Thảo Trâm Anh chủ nhân của nhiều thương hiệu

5. Video lập nghiệp: Giám đốc Lý Xuân Nam với ý tưởng Máy chấm công bằng vân tay