Việt Nam mình cũng đẹp lắm ai ơi! Chuyến đi xuyên Việt đầu tiên, chẳng bây giờ thì bao giờ, chúng tô… – Yume.vn

— Yume.vn —

Việt Nam mình cũng đẹp lắm ai ơi! 😍Chuyến đi xuyên Việt đầu tiên, chẳng bây giờ thì bao giờ, chúng tôi 2 gã trai trẻ nung nấu trong mình 1 chuyến đi thật là xa, đi ngắm cho đã cái vẻ đẹp của cái mảnh đất mà mình sinh ra. Sáu ngày Tây Bắc và 26 ngày dọc xuống phía Nam, 2 xe, 2 gã trai mơ và cả 1 đoạn đường xa đầy phấn kích.
Nguồn:… Khác


Yume.vn Cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Yume