trang Blog

viet1612Tham gia: 02/03/2010
 • Thị phi?
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Thị phi?

   Thị phi là gì nhỉ? Nói một cách đơn giản "thị phi" là dư luận. Giải nghĩa sâu sắc thì "thị" là Đúng, "phi" là sai. Dùng "thị phi" để nói khái niệm dư luận thật chính xác. Khi nói đến dư luận, nếu cảm tính thì ta chỉ nghĩ được một phía. Nhưng nếu khách quan thì phải biết nhìn 2 phía. Nếu chỉ nhìn 1 phía sẽ dẫn đến sai lệch, bế tắc, thậm trí tự làm khổ mình. Tôi lấy ví dụ nhé : Một hôm bạn đi làm trễ hơn mọi ngày. Mọi người trong công ty bàn tán về sự chậm trễ của bạn. Có người nói vì bạn vô kỉ luật nên vậy. Có người nói chắc tại bạn có công việc đột xuất nên trễ. Đến sếp bạn cũng vậy. Thậm trí nếu tệ hơn là trong trường hợp người nghĩ đang ở tình trạng không tốt như bực dọc, khó chịu thì suy nghĩ còn tệ hơn nữa. Thế là chỉ có chuyện con kiến hóa thành con voi. Đó là dư luận, là thị phi trong xã hội xung quanh ta.

  Nói đến con người tức là bao gồm 2 khái niệm : "con" và "người". "con" là danh từ chỉ một loại, một nhóm cá thể. "Con" là thuộc tính chung, "người' là thuộc tính riêng. "con" không do ta quyết định nhưng "người" do ta quyết định. Như vậy "người' mới là nhân tố quyết định suy nghĩ tức là tốt xấu gì cũng do ta quyết định. Thế nên sinh ra việc đúng việc sai. Đúng sai trong công lý, trong xã hội và trong mỗi con người khác nhau rất nhiều.

  Trong công lý, việc đúng sai được chỉ ra bằng văn bản, quy chế, quy định. Nó là do thống nhất từ số đông mà quyết định nên có lúc vẫn thanh đổi. Ví dụ như các luật chẳng hạn.

  Trong xã hội, việc đúng sai lại càng hỗn loạn. Như gió đổi chiều vậy. Lúc thì việc cô ấy, người ấy, chuyện ấy đúng, lúc thì lại trở thành sai.

  Trong mỗi người thì việc đúng sai phải rõ ràng. Nếu nhập nhằng như trong xã hội thì sẽ rất nguy hiểm.

  Sống trong thị phi, mỗi người phải có cách nhìn khách quan nhất để sống.

  Nếu sợ tiếng thị phi, lẩn trốn chính mình sẽ làm cuộc sống của mình thêm tệ hại.

  Bạn có sợ thị phi không ?

  Thị phi?