trang Blog

sachTham gia: 09/11/2012
 • Mẫu diễn văn khai mạc hội thảo, hội nghị, hội nghị tổng kết 2013
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mẫu diễn văn khai mạc hội thảo, hội nghị, hội nghị tổng kết 2013

  TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
  Dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp 2013 

  Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013 tuyển chọn

  Cuốn sách gồm các phần sau:

  Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

  Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức

  Phần thứ ba.Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể

  Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức,  viên chức, người lao động

  Phần thứ năm.Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng

  Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ  nhân thân, tư pháp, tố tụng

  Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã

  Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.

  Giá Bìa 325. 000 đồng bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

   (Có hóa đơn)     


  website:www.thongtinluatvn.com


  Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI VÀ TP.HCM


  Liên hệ : Hồng Vân – 0909 880 382

  Giao sách miễn phí trên Toàn quốc

  Mẫu diễn văn khai mạc hội thảo, hội nghị, hội nghị tổng kết 2013