trang Blog

2N9x4Tham gia: 23/01/2009
 • SU KHÁC NHAU GIUA TÌNH YÊU VÀ TÌNH BAN
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  SU KHÁC NHAU GIUA TÌNH YÊU VÀ TÌNH BAN

  SU KHÁC NHAU GIUA TÌNH YÊU VÀ TÌNH BAN-Đôi khi chúng ta nghĩ răng tình yêu và tình ban gân giông nhau,nhung
  không phai la thê đâu.Nó khác nhau rât nhiêu...!!
  -Tình yêu là môt phân nào đó cua tình ban thôi chú nó không đây đu nhu
  tình ban,trong tình yêu nguoi ta thuong ích ky,giân hon vu vo,còn trong
  tình ban thì không,vì tình ban là môt thu gì đó luôn o bên canh chúng
  ta mõi khi chúng ta cam thây buôn thì nhung nguoi ban đó se đên chia
  se voi chúng ta,ho đên voi ý nghĩ ban bè chu không phai ý nghĩ of tình
  yêu.Vì vây ko có su giân hon hay trách móc lân nhau,mà chi biêt cùng
  nhau vuot qua nhung lúc tuong nhu la vô tân of cái thê gioi bê bôn nay
  .

  -Tình yêu và tình bạn là 2 thu luôn song song voi nhau,nhung nó lai
  có măt trái là khi 2 nguoi nao đó yêu nhau thì tình ban se bi lùi vào
  môt góc nào đó cua tình yêu.Ho đã quên đi nhung thu tuong rang
  không quan trong nhung thieu nó đi thì cái huong vi tình yêu cua ban
  cũng nhat đi không còn ngot ngào nua boi vì ban đã quên đi nhung lúc
  buon truoc kia,dù ban có buon co nào đi nua,dù có cách xa tan chân troi
  đi nua moi khi ban buon đêu có nguoi se chia voi ban.


  -Chính nhung luc đo ban đã buoc vào nguong cu?a of tình yêu rôi đây,đên khi ban nhân
  thây đc tình yêu cua minh,thi luc đo tình ban cũng đã bi lãng quên.Ban
  đung nghĩ răng trong tình yêu là phai quan tâm,đem lai cho nguoi mình
  yêu niêm vui và hanh phúc là đu rôi đâu,mà ban còn phai biêt lăng nghe
  chia se nhu la mot nguoi ban,đung nên đăt mình vào cuong vi môt nguoi
  ban trai.Vì o cuong vi mot nguoi ban trai bao gio minh cung ich ky,
  chinh vi tinh ích ky đó có thê làm ban xa nhau đây.Tuy là biêt nhu thê
  nhung moi khi tình co gap ban gai cua mình đi voi ai đo hay là chuyên
  trò rât vui ve là minh quên ngay,không hiêu vì sao nua đúng là: "YÊU
  MÔT NGUOI THÂT KHÓ, ĐÊ GIU DUOC NGUOI ÂY CÀNG KHÓ HON".


  -Còn trong tình yêu bOi nhUng cái giân hOn ây,nhung chuyên tuong trung
  đâu rât nho,nhung nó lai là môt khoang cách đây ban a....Làm sao đê có
  thê giu đuoc tình yêu cua mình luôn hanh phúc???????mà không mât đi
  tình ban.Thât khó có thê hoàn hao nhu thê duoc.


  NHUG TÔI CHI MONG MÔT ĐIÊU MÀ TU LÂU TÔI ĐÃ TÙNG MO UOC ĐÓ LÀ TÌM DUOC
  MÔT NGUOI THÂT LÒNG YÊU MINH THÔI.KHÔNG MONG GI NŨA CHI BÂY NHIÊU LÀ
  ĐU LĂM RÔI.CHI BÂY NHIÊU ĐA ĐU LÀM TÔI CHOÁNG NGÔP TRONG HANH PHÚC

  SU KHÁC NHAU GIUA TÌNH YÊU VÀ TÌNH BAN