trang Blog

vitinhhiepthailongTham gia: 13/12/2009
 • CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC TIỂU HỌC
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC TIỂU HỌC

  KHỐI 3

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH   
  TRƯỜNG TIỀU HỌC VĨNH LỘC A  
         
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP BA
         
  TUẦN  TIẾT BÀI DẠY PHẦN MỀM
  TUẦN 1 mở đầu Nhận dạng máy vi tính  
  TUẦN 2 Tiết 1+2 Làm việc với máy tính  
  TUẦN 3 Tiết 3+4 Làm quen với bàn phím  
  TUẦN 4 Tiết 5+6 Tập sử dụng chuột  
  TUẦN 5 Tiết 7+8 Máy tính trong đời sống  
  TUẦN 6 Tiết 9+10 Người máy  
  TUẦN 7 Tiết 11+12 Mạng máy tính  
  TUẦN 8 Tiết 13+14 Tập gõ các chữ cái a, c; o, d; t, u MS Word
  TUẦN 9 Tiết 15+16 Tập gõ các chữ cái i, m; e, n; i, l MS Word
  TUẦN 10 Tiết 17+18 Tập gõ các chữ cái b, h; v, k; s, x MS Word
  TUẦN 11 Tiết 19+20 Tập gõ các chữ cái g,gh; ng, ngh MS Word
  TUẦN 12 Tiết 21+22 Tập gõ các chữ cái p, ph,th;ch, tr MS Word
  TUẦN 13 Tiết 23+24 Tập gõ các chữ cái pu; on,an, un MS Word
  TUẦN 14 Tiết 25+26 Tập gõ các chữ vần in, en, am; em, im, um MS Word
  TUẦN 15 Tiết 27+28 Tập gõ các vần ai, ay, oi, ui;ao, eo, au, iu
  MS Word
  TUẦN 16 Tiết 29+30 KT HKI  
  TUẦN 17 Tiết 31+32 Tập gõ các vần ac, oc, uc, at;ot, et, it, ut MS Word
  TUẦN 18 Tiết 33+34 Tập gõ các vần ap, op, ep, ip, up;anh, inh, ach, ich MS Word
  TUẦN 19 Tiết 35+36 Tập gõ các vần ang, eng, ong, ung;ia, ua, oa, oe
  MS Word
  TUẦN 20 Tiết 37+38 Tập gõ các vần oai, oan, oac, oat;oanh, oach, uynh, uy
  MS Word
  TUẦN 21 Tiết 39+40 Tập gõ các chữ hoa A, B, C, D, E, H, I;K, L, M, N, O, P, Q MS Word
  TUẦN 22 Tiết 41+42 Tập gõ các chữ R, S, T, V, X, Y MS Word
  TUẦN 23 Tiết 43+44 Tập gõ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 MS Word
  TUẦN 24 Tiết 45+46 Tập gõ các kí hiệu ; , . = - +;! : ? < > MS Word
  TUẦN 25 Tiết 47+48 Tô màu và pha màu tô Paint
  TUẦN 26 Tiết 49+50 Di chuyển và ghép hình Paint
  TUẦN 27 Tiết 51+52 Sao chép hình Paint
  TUẦN 28 Tiết 53+54 Xóa hình Paint
  TUẦN 29 Tiết 55+56 Vẽ đường thẳng Paint
  TUẦN 30 Tiết 57+58 Vẽ đường cong Paint
  TUẦN 31 Tiết 59+60 Vẽ hình chữ nhật và hình vuông rỗng Paint
  TUẦN 32 Tiết 61+62 Vẽ hình vuông, hình chữ nhật đặc Paint
  TUẦN 33 Tiết 63+64 Vẽ hình elip và hình tròn rỗng Paint
  TUẦN 34 Tiết 65+66 Vẽ elip/tròn đặc Paint
  TUẦN 35   THI HKII  
         
  P. HIỆU TRƯỞNG   Ngày    tháng   năm 2009
        GV phụ trách

   

  ..............................

  KHỐI 4

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH     
  TRƯỜNG TIỀU HỌC VĨNH LỘC A    
           
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP BỐN
           
  TUẦN  TIẾT BÀI DẠY PHẦN MỀM CHI CHÚ
  TUẦN 1 mở đầu Làm quen với chương trình MSPaint MSPaint  
  TUẦN 2 Tiết 1+2 Vẽ đường gấp khúc khép kín MSPaint  
  TUẦN 3 Tiết 3+4 Phun màu + Tẩy màu MSPaint  
  TUẦN 4 Tiết 5+6 Đổi màu tô + Vẽ tự do MSPaint  
  TUẦN 5 Tiết 7+8 Vẽ tự do MSPaint  
  TUẦN 6 Tiết 9+10 Gõ chữ+ Vẽ theo mẫu MSPaint  
  TUẦN 7 Tiết 11+12 Vẽ theo mẫu MSPaint  
  TUẦN 8 Tiết 13+14 Ôn tập MSPaint  
  TUẦN 9 Tiết 15+16 Ôn tập MSPaint  
  TUẦN 10 Tiết 17+18 Soạn thảo văn bản MS Word  
  TUẦN 11 Tiết 19+20 Soạn thảo văn bản MS Word  
  TUẦN 12 Tiết 21+22 Gõ chữ hoa và chữ thường MS Word  
  TUẦN 13 Tiết 23+24 Gõ chữ hoa và chữ thường MS Word  
  TUẦN 14 Tiết 25+26 Gõ các chữ a, A, ă, Ă, â, Â, ô, Ô, ơ, Ơ MS Word  
  TUẦN 15 Tiết 27+28 Gõ các chữ a, A, ă, Ă, â, Â, ô, Ô, ơ, Ơ MS Word  
  TUẦN 16 Tiết 29+30 Thi HKI MS Word  
  TUẦN 17 Tiết 31+32 Gõ các chữ ê, Ê, ư, Ư, đ, Đ MS Word  
  TUẦN 18 Tiết 33+34 Ôn tập MS Word  
  TUẦN 19 Tiết 35+36 Gõ dấu sắc, dấu huyền MS Word  
  TUẦN 20 Tiết 37+38 Gõ các dấu hỏi, ngã, nặng MS Word  
  TUẦN 21 Tiết 39+40 Ôn tập gõ tiếng việt có dấu MS Word  
  TUẦN 22 Tiết 41+42 Gõ dấu . , ; ‘ [ ] MS Word  
  TUẦN 23 Tiết 43+44 Gõ các ký tự trên MS Word  
  TUẦN 24 Tiết 45+46 Ôn tập MS Word  
  TUẦN 25 Tiết 47+48 Ôn tập MS Word  
  TUẦN 26 Tiết 49+50 Kiểu chữ đậm, nghiêng - 1 MS Word  
  TUẦN 27 Tiết 51+52 Kiểu chữ đậm, nghiêng - 1 MS Word  
  TUẦN 28 Tiết 53+54 Kiểu chữ đậm, nghiêng - 2 MS Word  
  TUẦN 29 Tiết 55+56 Kiểu chữ đậm, nghiêng - 2 MS Word  
  TUẦN 30 Tiết 57+58 Kiểu chữ gạch chân MS Word  
  TUẦN 31 Tiết 59+60 Dóng hàng cho văn bản MS Word  
  TUẦN 32 Tiết 61+62 Dóng hàng cho văn bản MS Word  
  TUẦN 33 Tiết 63+64 Ôn tập MS Word  
  TUẦN 34 Tiết 65+66 Ôn tập MS Word  
  TUẦN 35   THI HKII    
           
  P. HIỆU TRƯỞNG   Ngày    tháng   năm 2009
        GV phụ trách

  ..........................................

  KHỐI 5

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH CHÁNH     
  TRƯỜNG TIỀU HỌC VĨNH LỘC A    
           
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP NĂM
           
  TUẦN  TIẾT BÀI DẠY PHẦN MỀM CHI CHÚ
  TUẦN 1 mở đầu Xoá dòng MS Word  
  TUẦN 2 Tiết 1+2 Nối dòng MS Word  
  TUẦN 3 Tiết 3+4 Xoá ký tự trống MS Word  
  TUẦN 4 Tiết 5+6 Sử dụng phím Backspace MS Word  
  TUẦN 5 Tiết 7+8 Sử dụng phím delete MS Word  
  TUẦN 6 Tiết 9+10 Sao chép một từ, một dòng  MS Word  
  TUẦN 7 Tiết 11+12 Sao chép một đoạn văn bản MS Word  
  TUẦN 8 Tiết 13+14 Di chuyển từ, câu, dòng văn bản MS Word  
  TUẦN 9 Tiết 15+16 Di chuyển từ, câu, dòng văn bản MS Word  
  TUẦN 10 Tiết 17+18 Di chuyển đoạn văn bản MS Word  
  TUẦN 11 Tiết 19+20 Di chuyển đoạn văn bản MS Word  
  TUẦN 12 Tiết 21+22 Ôn tập thao tác sao chép, di chuyển văn bản MS Word  
  TUẦN 13 Tiết 23+24 Ôn tập thao tác sao chép, di chuyển văn bản MS Word  
  TUẦN 14 Tiết 25+26 Chọn font chữ để soạn thảo MS Word  
  TUẦN 15 Tiết 27+28 Chọn font chữ để soạn thảo MS Word  
  TUẦN 16 Tiết 29+30 KT HKI    
  TUẦN 17 Tiết 31+32 Thay đổi font chữ cho văn bản đã soạn thảo MS Word  
  TUẦN 18 Tiết 33+34 Thay đổi font chữ cho văn bản đã soạn thảo MS Word  
  TUẦN 19 Tiết 35+36 Chọn cỡ chữ để soạn thảo MS Word  
  TUẦN 20 Tiết 37+38 Chọn cỡ chữ để soạn thảo MS Word  
  TUẦN 21 Tiết 39+40 Chọn lại cỡ chữ cho văn bản đã soạn thảo MS Word  
  TUẦN 22 Tiết 41+42 Chọn lại cỡ chữ cho văn bản đã soạn thảo MS Word  
  TUẦN 23 Tiết 43+44 Ôn tập chọn font chữ và cỡ chữ MS Word  
  TUẦN 24 Tiết 45+46 Ôn tập chọn font chữ và cỡ chữ MS Word  
  TUẦN 25 Tiết 47+48 Trình bày một văn bản đơn giản MS Word  
  TUẦN 26 Tiết 49+50 Trình bày một văn bản đơn giản MS Word  
  TUẦN 27 Tiết 51+52 Cấu tạo máy vi tính    
  TUẦN 28 Tiết 53+54 Vai trò của máy vi tính    
  TUẦN 29 Tiết 55+56 Làm việc với máy tính    
  TUẦN 30 Tiết 57+58 Thông tin là gì?    
  TUẦN 31 Tiết 59+60 Phân loại File    
  TUẦN 32 Tiết 61+62 Tin học là gì?    
  TUẦN 33 Tiết 63+64 Vì sao em cần học Tin học    
  TUẦN 34 Tiết 65+66 Tin học hôm nay và ngày mai    
  TUẦN 35   THI HKII    
           
  P. HIỆU TRƯỞNG   Ngày    tháng   năm 2009
        GV phụ trách
           
           

   
  CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIN HỌC TIỂU HỌC