VMS 2018 – Bất lực trước vẻ đẹp của Honda Civic Type R – Chiếc Hot Hatch đầy mê hay là

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in ấn chào !

Đọc giả đang coi Đoạn Video Xem xe:MS 2018 – Bất lực trước vẻ đẹp của Xem xe:onda Civic Type R – Chiếc Xem xe:ot Xem xe:atch đầy mê hay là:

Xem xe:MS 2018 – Bất lực trước vẻ đẹp của Xem xe:onda Civic Type R – Chiếc Xem xe:ot Xem xe:atch đầy mê hay là
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#Civic #TypeR #Xem xe:MS2018

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:MS 2018 - Bất lực trước vẻ đẹp của Xem xe:onda Civic Type R - Chiếc Xem xe:ot Xem xe:atch đầy mê hay là

Thời lượng: 7:45

Chúng tôi Chân thành cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!