Đăng nhập

vô thức

có những tiềm thức luôn tồn tại , quá khứ và hiện tại  rồi cả tương lai nữa....  trong  tôi trống trải vô thức đến  kỳ  lạ....

 lại phải chờ mong thêm một sớm mai bình yên ......

mệt mỏi thật .....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận