“Vô tình” hay “cố ý”, có ai thấy điểm chung giữa hai bức ảnh ở dưới không nhỉ??… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Vô tình” hay “cố ý”, có ai thấy điểm chung giữa hai bức ảnh ở dưới không nhỉ??
Ảnh trên: Kích động biểu tình ở Tp Hồ Chí Minh năm 2018 phản đối Luật An ninh mạng.
Ảnh dưới: Biểu tình đảo chính ở Venezuela..
Yume Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Yume