Đăng nhập

Vòng 1 cỡ này mới tiếp thị được chứ

Để kích thích sự chú ý người đi đường ,cô gái độn 2 trái bóng bay để mọi người tập trung thấy tên sản phẩm

Image and video hosting by TinyPic

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
123456790
Đúng là dân designe có khác
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 7 Năm trước