Vòng 1 cỡ này mới tiếp thị được chứ

Để kích thích sự chú ý người đi đường ,cô gái độn 2 trái bóng bay để mọi người tập trung thấy tên sản phẩm

Image and video hosting by TinyPic

Bình luận

 Bình luận
4 Bình luận
howmusic
haha, good ấy dia
5 Năm trước
meomuopdangyeu
miìnhmà ở đó cũng phải thử phát. keke
5 Năm trước
giangnamdesignerpd
5 Năm trước
123456790
Đúng là dân designe có khác
5 Năm trước