trang Blog

vtonga76Tham gia: 23/09/2009
 • Ôn thi tốt nghiệp môn Văn 2012 - dạng câu 2 điểm
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Ôn thi tốt nghiệp môn Văn 2012 - dạng câu 2 điểm

  1. Câu 2 điểm trong đề thi tốt nghiệp bao gồm các dạng sau đây:

  - Kiểm tra kiến thức về giai đoạn văn học 1945 - 1975.

  - Kiểm tra kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp của .hai tác giả Nguyễn Ái Quốc và Tố Hữu.

  - Kiểm tra kiến thức cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả đã học trong Ngữ văn 12.

  - Tóm tắt tác phẩm tự sự.

  - Các chi tiết đặc sắc trong tác phẩm tự sự và ý nghĩa của chi tiết.

  - Nhan đề, lời đề từ, hoàn cảnh sáng tác... các tác phẩm trữ tình và tự sự.

  2. Tham khảo Hệ thống các câu 2 điểm trong kì thi 6.2012:

  Câu 1. Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 phát triển trong hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá có gì đặc biệt?

  Câu 2. Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 có một đặc điểm đó là chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh của dân tộc. Biểu hiện cụ thể của đặc điểm trên?

  Câu 3. VHVN giai đoạn 1945 - 1975 là một nền văn học hướng về đại chúng. Biểu hiện của đặc điểm này?

  Câu 4. VHVN giai đoạn 1945 - 1975 là một nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Hãy nêu những biểu hiện của đặc điểm trên?

  Câu 5. Nêu quan điểm sáng tác của tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  Câu 6. Trình bày khái quát về sự nghiệp thơ văn của tác giả Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  Câu 7. Tình bày những nét chính về phong cách thơ văn của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

  Câu 8. Nêu hoàn cảnh sáng tác bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Câu 9. Nêu những luận điểm chính của bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Câu 10. Về tác giả Tố Hữu

  Câu 11. Về bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

  Câu 12. Nêu hoàn cảnh Quang Dũng sáng tác bài thơ Tây Tiến. Nhan đề bài thơ và hoàn cảnh ra đời gắn với nhau như thế nào?

  Câu 13. Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh có kết cấu độc đáo như thế nào?

  Câu 14. Ý nghĩa biểu tượng của cây đàn ghi ta của Lor - ca?

  Câu 15. Về bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.

  Câu 16. Những đặc điểm nào của phong cách Nguyễn Tuân làm nên một Sông Đà hung bạo và trữ tình trong tùy bút Người lái đò Sông Đà?

  Câu 17. Nhan đề Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường ra đời như thế nào? Nét đặc sắc của nhan đề đó?

  Câu 18. Đoạn văn cảm động nhất trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi.

  Câu 19. Ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Vợ nhặt?

  Câu 20. Về tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.

  Câu 21. Về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.

  Câu 22. Hình ảnh chiếc bánh bao và ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Thuốc (Lỗ Tấn).

  Câu 23. Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện ngắn Thuốc (Lỗ Tấn).

  Câu 24. Hình ảnh nghĩa địa và con đường mòn trong Thuốc...

  câu 25. Hình ảnh vòng hoa và ý nghĩa...

  Câu 26. Những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Hê minh uê.

  Xem tiếp lần sau phần tóm tắt TPTS

  Ôn thi tốt nghiệp môn Văn 2012 - dạng câu 2 điểm