Đăng nhập

Vụ kiện Vedan - Cần Giờ, cứ chờ nữa đi...

Vụ kiện công ty Vedan của người dân đã 2 năm rồi nhưng mọi việc vẫn chưa có kết quả.

Vụ kiện giữa công ty Vedan và người dân Huyện Cần Giờ đã kéo dài hơn 2 năm qua (từ năm 2008 đến nay) vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích đáng. Công ty vẫn cứ tồn tại, nước sông vẫn tiếp tục ô nhiễm, người dẫn vẫn tiếp tục phải nhìn miếng cơm manh áo của mình tàn lụi ngày ngày trong suốt hai năm qua và vẫn chưa thực sự dừng lại. Vậy câu hỏi phải đặt ra cho ai mới có câu trả lời thích đáng nhất? phải giao cho ai mới có thể tìm được lối ra và cơ quan nào có thể giải quyết gọn nhẹ vụ kiện này?

Đã bao phiên tòa được mở ra để giải quyết vụ kiện này nhưng vấn đề chính bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Chưa biết ai đúng ai sai nhưng nước sông Thị Vải thì càng ngày càng ô nhiễm nặng, đây được xem như là  một con sông chết với màu nước đen ngòm, mùi hôi thốc bốc lên đến rợn người, cá chết nổi lềnh bềnh trắng cả sông... Người dân không chỉ mất trắng vì cá chết, mất miếng cơm manh áo hàng ngày lại còn hàng ngày phải sống với môi trường đang bị ô nhiễm nặng... Nguyên nhân là do Công ty bột ngọt Vedan xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý vô cùng độc hại ra trực tiếp dòng sông Thị Vải.

Người dân thì đổ lỗi tại Công ty Vedan, công ty Vedan thì nói trách nhiệm không chỉ do mình... Hai bên đều đưa ra những lý do, lý lẽ, bằng chứng thực khó chối cãi...Vụ tranh chấp vẫn tiếp diễn và chưa đi tới đâu.

Khi vụ kiện lần này chuẩn bị khởi ra, người ta cứ ngỡ lần này là thực sự kết thúc vụ việc nhưng kết quả thì đi ngược lại với mong đợi. Thực tế thì nước sông vẫn ô nhiễm, cá vẫn chết, người dẫn vẫn ngày ngày trông chờ khởi sắc của vụ kiện.Vậy phải làm sao để khắc phục được thực trạng này? Câu trả lời không ai biết. Nói kiện thì vẫn kiện, mà kiện vẫn chưa đi đến đâu, từ vụ kiện lần đầu cho tới giờ đã hơn 2 năm nhưng tình hình thì vẫn dậm chân tại chỗ. Vụ kiện lần này cũng chẳng khả quan hơn là mấy, công ty Vedan xin thêm cơ hội cuối cùng vào hai ngày tới để bàn bạc, giải quyết rõ ràng vụ kiện. Nhưng nói là nói vậy thôi chứ liệu qua 2 ngày sau vụ kiện này đã kết thúc, câu hỏi đã có câu trả lời...

Vì vậy ta cứ trông chờ tiếp, được gì không biết chỉ biết con sông Thị Vải ngày càng ô nhiễm nặng, đời sống của những hộ dân sống nhờ con sông này thì vẫn cứ bấp bênh, hao mòn sức khỏe mà trông chờ vào vụ kiện... Hay nói đúng hơn là trông chờ vào khoản đền bù thiệt hại do Công ty vedan gây ra.

Vụ kiện Vedan - Cần Giờ, cứ chờ nữa đi...

Vụ kiện Vedan - Cần Giờ, cứ chờ nữa đi...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận