Vừa tức thì ở phú riềng Bình Phước…

— Yume.vn —

Vừa tức thì ở phú riềng Bình Phước
Container ôm cua không hết đầu container bẹp dí
Tài chắc qua không khỏi.
Chia buồn.

Share: Nguyễn Tân / Ký Sự Đường Phố

#Yume