Đăng nhập

VUI VỚI BẠN THƠ

Cảm tác  Bài thơ Cõi tình Xuân

Tặng Thiên Thần Áo Trắng

T hơ viết cho em thật là hay

H oan hô người viết bài thơ này

Í t ra...Chàng cũng là Thi sĩ

Ê m êm, văng vẳng một lời ru

N ắn nót,chỉn chu từng con chữ

T hiên Thần Áo Trắng có vui không?

H ạnh phúc bạn Yume tặng cánh hồng

u ơ như tiếng ru của mẹ

N hư tiếng ca vui khúc nhạc lòng...

Á o trắng vui lắm các bạn ơi

O ng đi tìm mật gặp hoa tươi

T hơ vui gặp hồng nhan tri kỷ

R ạo rực tim yêu gặp bạn đời

Ă m ắp tình xuân bên tiết xuân

N gơ ngẩn tình ai giữa mộng trần..

G ặp em rồi bỗng thương,bỗng nhớ...

Thả hồn vọng thành tiếng chuông ngân