VÙNG MƯA DỊCH CHUYỂN THEO HOÀN LƯU SAU BÃO, Nhưng HÀ NỘI vẫn chính là TÂM MƯA LỚN…

— Yume.vn —

VÙNG MƯA DỊCH CHUYỂN THEO HOÀN LƯU SAU BÃO, Nhưng HÀ NỘI vẫn chính là TÂM MƯA LỚN


#Yume