Đăng nhập

VỨT BỎ, THAY ĐỔI, KHÔ KHAN VÀ CÒN GĨ NỮA......

........MÌNH ƠI!

Thông thường ở những trường hợp này, mình hay đỗ thừa mình bị cuốn.

Ừ thì cuốn!

Nhưng như thế thì mâu thuẫn, bởi vì mình luôn kiêu ngạo cho rằng chỉ mình mình decide, mình mình control mà thôi.

Rồi nhiều lúc, trong giấc mơ mình thấy mình bị ... chết,

và có lẽ là chết thật, phần này, phần này, phần này nữa,

có lẽ là nhẹ nhàng,

và mình bay lang thang khắp nơi!

Mình nói là giã biệt nhé, và sẽ thay thế, nhưng tới giờ thì mình chỉ mới có ... nói.

Mình buồn, mà mình không hiểu vì sao (hay là không muốn biết vì sao)

Mình "buồn muốn khóc" nhưng mình cũng hết khóc được,

Mình chán mình lắm, nhưng cũng không tự bỏ mình đi được,

Sao mà bất lực vậy không biết!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận