Đăng nhập

wel come to nhatnam'sblog

Vai` dong` ve` ba?n tha^n tui:^^!

Tui la` : Kim Va-n Nam, moi. Ngu*o*i` hay goi. la` Nha^t’ Nam

Sinh ngay`:18/07/1991

Que^ o? :xa~ Hat’ Mo^n – huye^n. Phuc’ Tho. – tinh? Ha` Ta^y

La` cu* da^n thuo^c. the^’ he^. 9x. Nhu*ng do tui la` ngu*o*i` vung` que^, ne^n tie^p’ xuc’ vo*i’ cu* da^n ma.ng ra^t’ muo*.n va` kho^ng hie^u? nhie^u` ve^` cai’ nay`.

Blog cu?a tui vie^t’ le^n da^y cu~ng nhu* bao blog khac’. No’ cha-ng? co’ gi` khac’ bie^t. va` da-c. bie^t.

Tuy nhie^n tui vie^t’ no’ kho^ng fai? la` muo^n’ ai bie^t’ de^n’ tui, bie^t’ de^n’ mo^t. con ngu*o*i` binh` thu*o*ng`, ma` tui vie^t’ le^n da^y nhu*~ng gi` sa^y? ra vo*i’ tui de^? chia se? vo*i’ mo.i ngu*o*i`. Vi` trong cuo^c. so^ng’, cha-ng? ai ma` ko co’ nhu*~ng suy nghi~, no^~i buo^n` ma` kho^ng dam’ noi’ vo*i’ ngu*o*i` khac’, nhu*ng khi ho. vie^t’ ra thi` ta^t’ ca? mo.i thu*’ de^u` co’ the^? Vie^t’ du*o*.c. Tui cu~ng va^.y thui, tui lam` blog nay` chi? vo*i’ mong muo^n’ chia se? vo*i’ ba.n be`, nhu*~ng ngu*o*i` tha^n cua? tui, va` ne^u’ co’ the^? ai do’ do.c du*o*c. blog nay` ma` muo^n’ lam` ba.n vo*i’ tui, die^u` do’ thi` tui ra^t vui va` sa-~n long` don’ nha^.n . (^^)

Blog nay` chi? de^? chia se? vo*i’ ba.n be`, ne^n cha-c’ kho^ng thu*o*ng` xuye^n ca^.p nha^.t du*o*.c nhu*~ng va^n’ de^` no’ng ho^i? cu?a gio*i’ tre? hie^.n nay, ne^u’ ai co’ ghe’ wa ti`m kje^m’ tho^ng tjn thj` du*ng` bun` vj` se~ cha-?ng ma^y’ khj co’ d.c nhu*~ng tho^ng tjn no’ng ho^j? (^^). Mong ca’c ba.n tho^ng cam? nhe’.(:D) hj`.

Ng­êi viÕt ( bloger )

NhÊt Nam

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận