#WESEND #LÚC_NÀY_Ở Hồ Hoàn Kiếm. các cơn mưa dai dẳng vẫn không chịu dời khỏi thủ đô Hà Nội. Thật … – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

#WESEND #LÚC_NÀY_Ở Hồ Hoàn Kiếm. các cơn mưa dai dẳng vẫn không chịu dời khỏi thủ đô Hà Nội. Thật là mong nắng quá!
Ảnh Hoàng NamYume Cám ơn mọi người đã xem!

Yume