trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Alưbum những bài hát trong phim Tây Du Kí 1986
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Alưbum những bài hát trong phim Tây Du Kí 1986

  Đây hành lý anh mang
  Tôi cầm cương dắt wựa
  Nhìn ngắm trời cao trập trùw
  Lòng lo lắng không yên.
  Đường thỉnh kinh thật xa
  Không màng hiểm nguy
  Chân bước ngày tháw cùng năm trôi dần
  Ngọt bùi đắng cay đều qua
  Biết đi hướng nào về đâu.
  Là la là la la lá la là la
  Thấp thoáng chân mây biết phươw nào
  Thấp thoáng chân mây xa tít mù
  Về Thiên trúc còn quá xa
  Bao khó khăn vượt qua
  Nguyện không lùi bước
  Khó khăn luôn vượt qua.
  Thấp thoáng chân mây biết phương nào
  Thấp thoáw chân mây xa tít mù
  Về Thiên trúc còn quá xa
  Bao khó khăn vượt qua.

  Là la là la la lá la là la.

  Bao khó khăn vượt qua
  Nguyện không lùi bước.

  你 挑 着 担 我 牵 着 马
  nǐ tiǎo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ

  迎 来 日 出 送 走 晚 霞
  yíng lái rì chū sòng zǒu wǎn xiá

  踏 平 坎 坷 成 大 道
  tà píng kǎn kě chéng dà dào

  斗 罢 艰 险 又 出 发
  dòu bà jiān xiǎn yòu chū fā

  又 出 发
  yòu chū fā

  啦......

  la


  一 番 番 春 秋 冬 夏

  yī fān fān chūn qiū dōng xià

  一 场 场 酸 甜 苦 辣
  yī cháng cháng suān tián kǔ là

  敢 问 路 在 何 方
  gǎn wèn lù zài hé fāng

  路 在 脚 下
  lù zài jiǎo xià

  啦......
  la

  一 番 番 春 秋 冬 夏
  yī fān fān chūn qiū dōng xià

  一 场 场 酸 甜 苦 辣
  yī cháng cháng suān tián kǔ là

  敢 问 路 在 何 方
  gǎn wèn lù zài hé fāng

  路 在 脚 下
  lù zài jiǎo xià

  (Music)

  你 挑 着 担 我 牵 着 马
  nǐ tiǎo a dān wǒ qiān zhe mǎ

  翻 山 涉 水 两 肩 霜 花
  fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā

  风 雨 雷 电 任 叱 咤
  fēng yǔ léi diàn rèn chì zhà

  一 路 豪 歌 向 天 涯
  yī lù háo gē xiàng tiān yá

  向 天 涯
  xiàng tiān yá

  啦......
  la

  一 番 番 春 秋 冬 夏
  yī fān fān chūn qiū dōng xià

  一 场 场 酸 甜 苦 辣
  yī cháng cháng suān tián kǔ là

  敢 问 路 在 何 方
  gǎn wèn lù zài hé fāng

  路 在 脚 下
  lù zài jiǎo xià

  敢 问 路 在 何 方
  gǎn wèn lù zài hé fāng

  路 在 脚 下
  lù zài jiǎo xià...

  Alưbum những bài hát trong phim Tây Du Kí 1986