trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
  • Alưbum tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền
    Công Nghệ Thông Tin
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Alưbum tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền

    Alưbum tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền