trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Bảng chữ cái tiếng Thái
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bảng chữ cái tiếng Thái

  ก.เอ๋ยก.ไก่ข.ไข่อยู่ในเล้า
  ฃ.ขวดของเราค.ควายเข้านา
  ฅ.คนขึงขังฆ.ระฆังข้างฝา
  ง.งูใจกล้าจ.จานใช้ดี
  ฉ.ฉิ่งตีดังช.ช้างวิ่งหนี
  ...ซ.โซ่ล่ามดี
  ...ฌ.กะเฌอคู่กัน
  ญ.หญิงโสภาฎ.ชฎาสวมพลัน
  ฏ.ปัฏฏักหุนหัน
  ฐ.สันฐานเข้ามารอง
  ฑ.นางมณโฑหน้าขาว
  ฒ.ผู้เฒ่าเดินย่อง
  ณ.เณรไม่มอง
  ด.เด็กต้องนิมนต์
  ต.เต่าหลังตุง
  ..ถ.ถุงแบกขน
  ..ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  เราเกิดเป็นคนไทย
  เราพูดภาษาไทย.
  .ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  มาพูดภาษาไทย
  ให้ชัดถ้อยชัดคำ.
  ท.ทหารอดทนธ.ธงคนนิยม
  น.หนูขวักไขว่บ.ใบไม้ทับถม
  ป.ปลาตากลมผ.ผึ้งทำรัง
  ฝ.ฝาทนทานพ.พานวางตั้ง
  ฟ.ฟันสะอาดจัง
  ภ.สำเภากางใบ
  ..ม.ม้าคึกคัก
  ....ดนตรี...
  ..ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่

  เราเกิดเป็นคนไทย
  เราพูดภาษาไทย.
  .ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  มาพูดภาษาไทย
  ให้ชัดถ้อยชัดคำ.
  ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่
  ร.เรือพายไปล.ลิงไต่ราว
  ว.แหวนลงยา
  ศ.ศาลาเงียบเหงา
  ษ.ฤาษีหนวดยาว
  ส.เสือดาวคะนอง
  ห.หีบใส่ผ้าฬ.จุฬาท่าผยอง
  อ.อ่างเนืองนอง
  ..ฮ.นกฮูกตาโต
  ..ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  เราเกิดเป็นคนไทย
  เราพูดภาษาไทย.
  .ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  มาพูดภาษาไทย
  ให้ชัดถ้อยชัดคำ.
  ..ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  เราเกิดเป็นคนไทย
  เราพูดภาษาไทย.
  .ยังจำได้ไหม.
  ก.เอ๋ยก.ไก่
  มาพูดภาษาไทย
  ให้ชัดถ้อยชัดคำ 

  Bảng chữ cái tiếng Thái