trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Biên bản họp thi đua cuối năm
  Game
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Biên bản họp thi đua cuối năm

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  BIÊN BẢN

  Biên bản họp thi đua cuối năm