trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Cách hide (che, giấu) và unhide một dòng, cột trong Excel
  Cảm Xúc
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cách hide (che, giấu) và unhide một dòng, cột trong Excel

  Che dòng,cột trong excel: Ấn vào dòng hoặc cột đó kick chuột phải rồi kick vào hide, khi nào muốn cho nó hiện lại thì kick vào unhide

  Thí dụ bạn đã hide 2 cột C và D;
  Select 2 cột B và E, sau đó vào "format" ==> column ==> unhide . Hai cột C và D sẽ xuất hiện trở lại liền . Chúc giu thành công !

  Cách hide (che, giấu) và unhide một dòng, cột trong Excel