trang Blog

Nguyễn Thạch HảiTham gia: 16/03/2009
 • Đề tài Sáng kiến Kinh nghiệm Bậc Tiểu học
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đề tài Sáng kiến Kinh nghiệm Bậc Tiểu học

  Đề tài Sáng kiến Kinh nghiệm Bậc Tiểu học