Đăng nhập

Xe bồn mất lái quét xe cảnh sát đỗ trên đường

Một cảnh sát đứng cạnh chiếc xe của mình phải hết sức cố gắng để chạy thoát khi chiếc xe bồn mất lái "quét" một vòng hất phăng tất cả những gì nó gặp.

Một cảnh sát đứng cạnh chiếc xe của mình phải hết sức cố gắng để chạy thoát khi chiếc xe bồn mất lái "quét" một vòng hất phăng tất cả những gì nó gặp.

Video content...

Xe bồn mất lái quét xe cảnh sát đỗ trên đường

Xe bồn mất lái quét xe cảnh sát đỗ trên đường

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận