XE CẤP CỨU TƯ NHÂN (BIỂN TRẮNG) BỊ BẸP DÚM ĐẦU TRONG HẦM HẢI VÂN… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

XE CẤP CỨU TƯ NHÂN (BIỂN TRẮNG) BỊ BẸP DÚM ĐẦU TRONG HẦM HẢI VÂN

Ngay lúc này ở Hầm Hải Vân Đà Nẵng, không biết đi mẫu gì mà xe cấp cứu biển trắng bị bẹp đầu như thế này luôn
Đã bị thương mà gặp tai nạn mẫu này sao chịu nổi trời!

Nguồn: Duy Cường
#hong #tainan #hamhaivan #danang


Yume.vn Xin cám ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume