XE VINFAST FADIL TIẾN VÀO PHỦ ĐẦU RỒNG… – Yume.vn

— Yume.vn —

XE VINFAST FADIL TIẾN VÀO PHỦ ĐẦU RỒNG

Sau 44 năm ngày chiếc xe tăng T390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập.. Hôm nay 17/6/2019, các chiếc Vinfast Fadil đã tiến qua cổng Dinh Độc Lập để tập kết ở đây và bàn giao cho quý khách hàng ở thị trường phía nam.

Phải công nhận anh nào tham mưu về cách thức, vị trí tổ chức sự kiện này quả có cái đầu thông minh, độc đáo. Một thông điệp đầy ý nghĩa. Đạp bằng thiên hạ mà tiến lên.

44 năm trước ở nơi này Mỹ cút, Nguỵ nhào ta giành thắng lợi.. thắng lợi này đến thắng lợi khác!
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công!
– Trung tâm thông tin chống phản động.

#Thườngdân


Xin chân thành cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume