XEHAY – Lần đầu nghịch xe tải Đô Thành IZ65 giá mềm ở Việt Nam

Xem xe:umeXem xe:vn Chào bạn !

Bạn đang xem clip Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Lần đầu nghịch xe tải Đô Thành IZ65 giá mềm ở Xem xe:iệt Xem xe:am:

Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – Lần đầu nghịch xe tải Đô Thành IZ65 giá mềm ở Xem xe:iệt Xem xe:am
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần tiếp theo nữa

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#xetai #dothanh #IZ65

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: - Lần đầu nghịch xe tải Đô Thành IZ65 giá mềm ở Xem xe:iệt Xem xe:am

Thời lượng: 14:26

Chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Xem xe:ume