XEHAY – nhận xét xe BMW 750Li 2018-2018 chính hãng giá chỉ 6 tỷ đồng

Xem xe:umeXem xe:vn chào đọc giả !

mọi người đang xem Video Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: – nhận xét xe BMW 750Li 2018-2018 chính hãng giá chỉ 6 tỷ đồng:

nhận xét chi tiết xe BMW 750Li chính hãng giá chỉ 6 tỷ đồng đời 2018-2018
Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng trên kênh FBXem xe:C và Xem xe:TXem xe:Cab 3 – TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe: vào lúc:
FBXem xe:C
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

TXem xe:Xem xe:TXem xe:Xem xe:OTXem xe:
Phát chính: 20h30 Thứ 3 hàng tuần
Phát lại: Trong khung giờ 17h-22h thứ 5 và thứ 2 của tuần sau đó

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn
#BMW #750Li #S450

Xem xe:ình minh họa: Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe: - nhận xét xe BMW 750Li 2018-2018 chính hãng giá chỉ 6 tỷ đồng

Thời lượng: 29:18

Chúng tôi Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem xe:ume