[XEHAY.VN] Dũng Thanh Đa độ MSX125 supercharge đầu tiên ở Việt Nam

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chào !

mọi người đang xem Clip ngắn [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Dũng Thanh Đa độ MSXem xe:125 supercharge đầu tiên ở Xem xe:iệt Xem xe:am:

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Dũng Thanh Đa độ MSXem xe:125 supercharge đầu tiên ở Xem xe:iệt Xem xe:am

Thời lượng: 14:31

Xem xe:in chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Xem xe:ume