[XEHAY.VN] "Mổ xẻ" Honda CBR250RR độ MAX đua giải ARRC 2017 của Bùi Duy Thông

Xem xe:umeXem xe:vn chào các bạn !

Đọc giả đang coi clip [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] "Mổ xẻ" Xem xe:onda CBR250RR độ MXem xe:Xem xe: đua giải Xem xe:RRC 2017 của Bùi Duy Thông:

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] "Mổ xẻ" Xem xe:onda CBR250RR độ MXem xe:Xem xe: đua giải Xem xe:RRC 2017 của Bùi Duy Thông

Thời lượng: 7:32

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chân thành cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Xem xe:ume