[XEHAY.VN] Ra mắt Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới ở VN

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in chào !

Bạn đang xem Video ngắn ngắn [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Ra mắt Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới ở Xem xe:Xem xe::

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Fanpage: facebookXem xe:com/xehay
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:
Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Ra mắt Mercedes-Benz GLC hoàn toàn mới ở Xem xe:Xem xe:

Thời lượng: 4:52

Chân thành cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Xem xe:ume