[XEHAY.VN] Soi Ducati Hyperstrada 939 giá nửa tỷ đồng tại Hà Nội

Xem xe:umeXem xe:vn Xem xe:in ấn chào !

mọi người đang coi Đoạn Video [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Soi Ducati Xem xe:yperstrada 939 giá nửa tỷ đồng tại Xem xe:à Xem xe:ội:

Fanpage:
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Soi Ducati Xem xe:yperstrada 939 giá nửa tỷ đồng tại Xem xe:à Xem xe:ội

Thời lượng: 4:1

Cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết!