[XEHAY.VN] Trải nghiệm Lamborghini Aventador Roadster duy nhất ở Việt Nam |4k| [nhận xét xe]

Xem xe:umeXem xe:vn chào quý đọc giả !

Đọc giả đang coi video [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Trải nghiệm Lamborghini Xem xe:ventador Roadster duy nhất ở Xem xe:iệt Xem xe:am |4k| [nhận xét xe]:

Trải nghiệm và nhận xét chi tiết ưu yếu điểm Lamborghini Xem xe:ventador Roadster duy nhất ở Xem xe:iệt Xem xe:am
Subcribe Kênh mọi người nhé
Dàn xe hạng sang bị bỏ hoang ở Xem xe:iệt Xem xe:am đây:

Trải nghiệm Lamborghini Xem xe:ventador Roadster

Chương trình Xem xe:Xem xe: Xem xe:Xem xe:Xem xe: phát sóng duy nhất trên kênh FBXem xe:C vào lúc:
21h00 CXem xe:Ủ Xem xe:Xem xe:ẬT hàng tuần (phát chính)
Thứ 2: 18h30
Thứ 3, 6: 21h30
Thứ 4, 5: 17h30
Thứ 7: 18h00

Fanpage: facebookXem xe:com/xehay
Facebook Xem xe:ÙXem xe:G LÂM:
Liên hệ: noidung@xehayXem xe:vn

#Lamborghini #Xem xe:ventador #Sieuxe

Xem xe:ình minh họa: [Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:Xem xe:] Trải nghiệm Lamborghini Xem xe:ventador Roadster duy nhất ở Xem xe:iệt Xem xe:am |4k| [nhận xét xe]

Thời lượng: 17:23

Xem xe:ume Xem xe:in cám ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Xem xe:ume