Xem 1 TIẾNG KỂ HẾT – NHẠC SĨ DƯƠNG CẦM – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Dương Cầm phản hồi về ồn ào với Miu Lê, Ái Phương, Đỗ Hiếu ở “Sao đại chiến”

#1tiengkehet #DuongCam #MiuLe #Saodaichien #AiPhuong #DoHieu #aFamily #aFamilylive #KingliveYume.vn Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi!

Yume