Xem 120 triệu lao động phải đào tạo lại

— Yume.vn —

Sáng sớm xem cái tin lấy tinh thần làm việc thật tốt nào, làm không tốt sau này robot thay hết!


#Yume